Green Deal Zorg NHN getekend, nu hele provincie Noord-Holland aan de slag

fotograaf Lucien Kroon

Op 31 januari 2019 hebben bestuurders van zorginstellingen Stichting LeekerweideGroep (Medemblik), Woonzorggroep Samen (Schagen), het Dijklander Ziekenhuis (locaties Hoorn en Purmerend ) en de directeuren van Milieuplatform Zorgsector en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) de Green Deal Zorg Noord-Holland Noord ondertekend. In de Green Deal Zorg maken partijen uit de zorg en overheden samen afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken.
Binnenkort zullen nog meer zorginstellingen uit de regio hun handtekening zetten, waaronder Stichting Wilgaerden (Hoorn) en de Raphaël Stichting (Bergen NH).

Met de ondertekening van de Regionale Green Deal is één van de afspraken is om binnen twee jaar te voldoen aan de Milieuthermometer niveau Brons van Milieuplatform Zorg.

Samenwerking
Rob van Doorn, directeur RUD NHN: “Steeds vaker trekken overheden en instellingen samen op om meer te kunnen bereiken, net als bij deze Green Deal. Het is mooi dat we door die samenwerking sneller stappen kunnen zetten in het verduurzamen van onze omgeving.”

“Met dit initiatief helpen wij onze opdrachtgevers, zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord, verduurzaming van de regio te bereiken. Deze zorginstellingen verbinden zich met deze Deal aan afspraken om te verduurzamen, zodat wij als RUD NHN minder prominent aanwezig hoeven te zijn bij het toezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen tot verduurzamen van grote bedrijven. Dat is voor alle partijen een win-win situatie”, aldus de directeur van de RUD NHN.

Green Deal Zorg
Zorginstellingen, omgevingsdiensten, gemeenten en het Milieuplatform Zorgsector willen samen invulling geven aan een breed gedragen duurzame bedrijfsvoering. De Rijksoverheid en het Milieuplatform Zorgsector hebben daarom in 2015 met ruim 50- partijen de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’ geïnitieerd. In december 2018 is een tweede Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ getekend, waarin 132 partijen uit de zorg, overheid en bedrijfsleven afspraken maken om de zorg in Nederland duurzamer te maken.

Met de Green Deal voor de Zorg NHN geven betrokken partijen invulling aan de landelijke Green Deal Zorg. Inzet is het terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers.

Met deze deal zijn alle omgevingsdiensten en gemeenten in de provincie Noord-Holland met het stimulerend spoor met gelijke boodschap bij de zorg aan de slag. Eerder waren ODNZKG en OD IJmond in de provincie met deze aanpak begonnen.