‘s Heerenloo duurzaam door minder afval en lager energiegebruik
Sinds 2014 is ´s Heerenloo met een regionale duurzaamheidsdoelstelling bezig: ze willen elk jaar het energieverbruik met 1,5% verlagen. Er wordt gewerkt volgens de Trias Energetica: als eerste reduceren ze zo veel mogelijk energie, de energie die overblijft willen ze zo goed mogelijk verduurzamen (bijvoorbeeld door inkoop van groene stroom) en als laatste wil ‘s Heerenloo de fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk inzetten (bijvoorbeeld met efficiënte ketels). Dit kan door technische maatregelen en gedragsmaatregelen. Sinds 2015 worden bedrijven met meer dan 250 man personeel geacht elke vier jaar een energiebesparingsplan op te stellen. ‘s Heerenloo doet dat middels de Milieuthermometer Zorg en voldoet momenteel al aan 60% van de 48 verplichte maatregelen.

Lees het volledige artikel via DePuttenaer.nl