Sint Jansdal haalt de zilveren Milieuthermometer

Jan Voorburg lid van de Raad van Bestuur van het St Jansdal ziekenhuis nam 7 december jl. het zilveren keurmerk van de Milieuthermometer in ontvangst. Het ziekenhuis staat al jaren bekend om haar aandacht voor het thema duurzaam en had in 2014 al het bronzen niveau gehaald. Nu met het zilveren certificaat is ook het thema duurzaam inkopen stevig verankerd. De afdeling inkoop heeft hier het laatste jaar flink aan gewerkt. De korte lijnen en brede aanpak geven met steun van de directie de medewerkers energie om hier verder aan te werken.

Veel afdelingen van het ziekenhuis zijn hier blijvend intensief mee bezig. Zo is St Jansdal afgelopen jaar overgegaan op volledig groene stroom. Binnenkort wordt gestart met het plaatsen van zonnepanelen en de afdeling Inkoop gaat nu nog meer dan voorheen rekening houden met de eisen die gelden voor duurzaam inkopen.

Naast ziekenhuisbrede thema’s kunnen ook individuele medewerkers een steentje bijdragen. Door na te gaat of het nodig is iets te printen en meer digitaal te werken. De lampen niet onnodig te laten branden en aan medewerkers wordt gevraagd het afval zoveel mogelijk te scheiden. Ons motto ‘Je zorgt voor elkaar’ houdt ook in: zorg goed voor het milieu. St Jansdal voldoet nu aan de strengere eisen voor het certificaat Zilver. Volgend jaar wordt beoordeeld of dit blijvend is en of in de toekomst nog een keurmerk te behalen valt: Goud.