Stichting Pro Senectute ondertekent Green Deal Zorg

Op woensdag 17 mei jl. ondertekende de heer drs. R.C. Souwerbren, lid van de Raad van Bestuur van Stichting Pro Senectute, namens de stichting de Green Deal “Nederland op weg naar een duurzame Zorg”. Deze stichting biedt sinds 1922 huisvesting en zorg aan senioren met een gezamenlijke brede maatschappelijke en culturele belangstelling. Bij de ondertekening waren wethouder R. Kruijswijk van gemeente Bloemendaal, Rosa van der Linden van het Ministerie van Economische Zaken en vertegenwoordigers van de omgevingsdiensten IJmond en de gemeente Amsterdam aanwezig.

Duurzame maatregelen

Stichting Pro-Senectute heeft bij een aantal locaties vóór het tekenen van de Green Deal Zorg al duurzame maatregelen getroffen. Zo zijn er warmtescans uitgevoerd waarna correcties zijn toegebracht aan stooklijnen, is er energiezuinige ledverlichting toegepast en is onderzoek uitgevoerd naar gedrag. Er is een energiewerkgroep gestart en geplande nieuwbouw wordt gerealiseerd op basis van hoge GPR Gebouw scores. Cliënten, bewoners , familieleden en bezoekers worden meegenomen in het streven naar minder CO2-gebruik en verduurzaming, onder andere door communicatie op de website.

In het werkgebied van Omgevingsdienst IJmond en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn drie locaties gevestigd die deelnemen aan de Green Deal Zorg: in Bloemendaal, Haarlem en Amsterdam. Buiten het werkgebied van deze omgevingsdiensten zijn nog zes locaties gevestigd: in Den Haag, Doorn, Lochem en Soest. De Green Deal Zorg is ondertekend voor alle locaties.

Green Deal Zorg

Zorgaanbieders, omgevingsdiensten, gemeenten en het Milieuplatform Zorg willen samen invulling geven aan een breed gedragen duurzame bedrijfsvoering. De Rijksoverheid en het Milieuplatform Zorgsector hebben daarom de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’ geïnitieerd. Zorginstellingen die de Green Deal ondertekenden hebben de ambitie om eind 2018 bij 80% van de ziekenhuizen en 50% van de andere zorgaanbieders een begin te hebben gemaakt met systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Daarnaast spreken zij af om de bereikte resultaten inzichtelijk te maken, door bijvoorbeeld toe te werken naar een betrouwbaar integraal duurzaamheidkeurmerk. De Omgevingsdienst IJmond organiseert twee keer per jaar regionale kennisbijeenkomsten voor deze zorginstellingen en volgt de voortgang van de Green Deal afspraken.

Op weg naar duurzame zorg

Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van bijvoorbeeld energie, water, vervoer en voedsel. Daardoor is er veel winst te behalen. Milieu Platform Zorgsector is de initiatiefnemer van de Green Deal “Nederland op weg naar een duurzame zorg”, waar ook voormalig minister Edith Schippers van het ministerie van Volksgezondheid haar handtekening onder zette: “Duurzaamheid vraagt om de inzet van iedereen”.

Bron en meer informatie: Omgevingsdienst IJmond,Egon van Zon.