UMC Utrecht: CO2-neutraal in 2030

Het UMC Utrecht werkt al jaren aan verbeteringen voor het milieu. Het ‘laaghangende fruit’ is inmiddels wel geplukt, zoals de inkoop van groene energie, aanschaf van energiezuinige lampen, tegengaan van voedselverspilling en het optimaal afstellen van apparatuur. Het ziekenhuis voerde ook al meerdere gedragscampagnes om medewerkers te stimuleren milieubewust te handelen. Sinds drie jaar wordt een verdergaande duurzaamheidsstrategie gevolgd. Dat vraagt vaak grote investeringen, in installaties en gebouwen, die zorgvuldig gepland moeten worden. In een enkel geval is subsidie beschikbaar, zoals de SDE subsidie die het UMC ontving voor de zonnepanelen.

Lees verder via TGTHR.