Veel voedselverspilling in de zorg

Wageningse onderzoekers hebben onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van onnodige voedselverspilling. Dit is snel lonend want 40% van het voedsel wordt weggegooid. Per ziekenhuis is er 50 tot 150.000 euro te besparen. Artikelen, onderzoeksrapport Rijnland en een film vindt u hier op de site van Wageningen UR

Voorbeeld: Binnen de afbakening van het ziekenhuis (dus niet bij de leverancier) is op 4 plaatsen derving gemeten: productie (koken), portioneren, resten maaltijden patiënt en retourmaaltijden. Het aanbod per patiënt is 600 gram. De hoeveelheid derving per dag per patiënt is vastgesteld op 30%, ofwel 180 gram, waarvan 41% veroorzaakt wordt door portioneren, en telkens 29% door maaltijdresten en retourmaaltijden. De resten bij productie zijn hier verwaarloosbaar.