Versie 6 van de Milieuthermometer Zorg staat klaar voor de testfase

4-8-2021

De afgelopen maanden heeft de MPZ werkgroep Milieuthermometer Zorg, i.s.m. Stichting Milieukeur en Certi Nederland gewerkt aan een nieuwe versie van de Milieuthermometer Zorg. Versie s.6 zal op 1 oktober 2021 officieel ingaan, en na een overgangstermijn ook voor de huidige keurmerkhouders gaan gelden.

In mei liep de inspraakronde voor huidige Milieuthermometer gebruikers en andere betrokkenen. De feedback die hieruit voortkwam hebben we zo goed mogelijk verwerkt, indieners hebben hiervan per mail bericht gehad. Het vernieuwde conceptschema zal komende tijd bij twee zorginstellingen uitgetest worden:

CONCEPT – Schema Milieuthermometer Zorg v6 (pilotversie)

Planning
In september zullen de laatste puntjes op de i gezet worden en zal het definitieve schema gepubliceerd worden. Formats en memo’s die momenteel in de eisen genoemd worden, zullen komende tijd ontwikkeld worden als de betreffende eisen goedgekeurd zijn en vóór 1 oktober gepubliceerd worden.

Overgangsperiode
Zoals gebruikelijk geldt een overgangsperiode voor gebruikers en kandidaten van een certificaat. De precieze richtlijnen staan hier uitgelegd:

Richtlijnen overgangstermijn van versie 5 naar versie 6 (Milieuthermometer Zorg)

MPZ Thema Bijeenkomsten – Webinar reeks

Van mei t/m oktober 2021 organiseert MPZ webinars om de nieuwe versie van de Milieuthermometer aan u te introduceren. De webinars behandelen bestaande en nieuwe thema’s; van energie en vastgoed tot groene medici.

Klik hier om u in te schrijven voor een of meer webinars (collega’s zijn ook welkom).
Klik hier om webinars terug te kijken.