Algemene Leden Vergadering 17 april 2018

17 april vond de ALV van MPZ plaats. Het verslag kunt u via onderstaande links na inloggen op deze website downloaden. Bent u geen lid maar wel deelnemer aan de green deal? We sturen u het document graag toe. Neem hiervoor even contact met ons op.

Onder andere het Draaiboek grondstoffen en Restafval werd tijdens deze dag aangeboden aan het ministerie van VWS. Ook dit kunt u via de link hieronder downloaden. De documenten van het middagprogramma (de kennisbijeenkomst) zullen binnenkort online gezet worden.

Documenten ALV

Notulen ALV, 2018-4-17, MPZ
Draaiboek Grondstoffen en Restafval voor intramurale zorg (versie 3), 2020, MPZ