Vijfde keer op rij goud voor milieubeleid MCL

Voor de vijfde keer op rij heeft het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) het gouden certificaat Milieuthermometer Zorg met Milieukeur 2018 ontvangen van het Keurmerkinstituut. Het MCL heeft dit gouden keurmerk voor de eerste keer ontvangen in 2014. Het Leeuwarder ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Noord-Nederland met deze waardering voor duurzaamheid.


Uit de jaarlijkse audit die het Keurmerkinstituut afgelopen december heeft uitgevoerd, blijkt dat het MCL weer ruim aan alle vereiste criteria voldoet. Het topklinische ziekenhuis werkt intensief aan milieuzorg en duurzaamheid en is zich bewust van de verantwoordelijkheid die het heeft tegenover patiënten, bezoekers, medewerkers en de omgeving als het gaat om het milieu.

“Duurzaamheidsbeleid is een volwaardig onderdeel van ons ondernemingsbeleid”, licht Willem Lenglet toe. Hij is als directeur van het MCL portefeuillehouder van duurzaamheid en erg trots op deze erkenning. Zijn collega Omayra Nooitgedagt, beleidsadviseur duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), deelt deze trots. “Wij hebben al heel lang aandacht voor milieuzorg en duurzaamheid en zijn hier eigenlijk continu mee bezig. We staan voor een duurzame toekomstbestendig gezondheidszorg, waarbij we uitmuntende kwaliteit van zorg leveren, het milieu zo min mogelijk belasten, betaalbare zorg mogelijk maken en behouden én een bijdrage leveren aan de maatschappij.”

Het MCL is op een groot aantal punten actief met duurzaamheid. Het afgelopen jaar heeft het ziekenhuis kunnen zorgen voor een vermindering van CO2-uitstoot met 10% door energiebesparende maatregelen, minder gasverbruik en meer inzet van groene stroom (100% Europese windenergie, wat overigens ook een ‘groene’ beoordeling van Greenpeace opleverde). Er is in 2017 een zeer duurzame nieuwbouw van de Spoedeisende Hulp gekomen en het ziekenhuis heeft een nieuw en duurzaam voedingsconcept gelanceerd. Ook heeft het MCL een proactief beleid voor afvalpreventie, duurzaam inkopen en energie- en watermanagement. En deze lijst met voorbeelden is moeiteloos nog veel langer te maken.

Ondanks de prachtige, hoogst mogelijke beoordeling van het Milieukeur, ziet het MCL nóg meer mogelijkheden voor de verduurzaming van zijn ziekenhuiszorg. Het ziekenhuis wil bijvoorbeeld graag over een aantal jaren papierloos worden en ontwikkelt digitale middelen voor de informatievoorziening aan patiënten. Lenglet: “Wij zetten ons op allerlei manieren in om het milieu zo min mogelijk te belasten, de zorg betaalbaar te houden en een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dat is onze verantwoordelijkheid als ziekenhuis en die nemen wij heel serieus.”

De Milieuthermometer Zorg is een openbaar certificeerbaar milieumanagementsysteem dat een duurzame bedrijfsvoering stimuleert en borgt. De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door MPZ (Milieuplatfom Zorgsector) in samenwerking met SMK (Stichting Milieukeur).

Meer informatie over het duurzaamheidsbeleid en de scores van het MCL is te vinden op de websitewww.mcl.nl/duurzaamheid.