Werkgroep wetgeving update informatie wet en regelgeving

De bibliotheekpagina over Wetgeving is aangevuld met handige documenten en links. Op de pagina is samengevat met welke wet- en regelgeving ziekenhuizen en zorginstellingen veel te maken krijgen en zijn links opgenomen om hiervan snel een compleet beeld te krijgen. Daarnaast zijn voor leden handige documenten met samenvattingen en formats opgenomen.