ZGT zet groene stappen

Dat ZGT een actief milieubeleid voert is woensdag 18 januari op feestelijke wijze bevestigd. Milieuplatform Zorg overhandigde ZGT het officiële certificaat Milieu thermometer brons. Het bewijst dat ZGT voldoet aan de gestelde milieuwetgevingseisen. ZGT is daarmee het eerste ziekenhuis in de regio die dit certificaat heeft ontvangen. Daarnaast tekende ZGT de Green Deal waarmee het ziekenhuis bijdraagt aan het versnellen van de verduurzaming van de bedrijfsvoering van zorginstellingen.


Grote groene stappen

Grote ‘groene’ stappen op het gebied van milieuzorg en duurzaamheid voor het Twentse ziekenhuis dus. Ton Ruikes, voorzitter Raad van Bestuur zegt daarover: “Voor het milieu en haar omgeving voelen wij ons verantwoordelijk. Jaarlijks stellen we daarom een milieujaarrapportage op waarin wij verantwoording afleggen en toelichting geven over het gevoerde beleid. Een digitaal milieulogboek gebruiken wij sinds 2014. Daarin leggen we o.a. alle keuringen, inspecties en jaarrapportages vast waaraan we volgens de omgevingsvergunning moeten voldoen.” Ruikes noemt 2016 daarin een belangrijk jaar. “We hebben de volgende stap gezet naar een milieuzorgsysteem voor ZGT; het gebruik van de milieuthermometer. Dat heeft geleid tot het behalen van het certificaat voor het milieuzorgsysteem en daar zijn wij trots op!”

Wethouders enthousiast

Wethouders milieu, afval en duurzaamheid Marcel Elferink, gemeente Hengelo en Javier Cornelissen, gemeente Almelo, waren bij de uitreiking aanwezig. Zij zijn zeer enthousiast over het milieuzorgsysteem van ZGT. “ZGT stelt zich daarin zeer proactief op en we zien dat er praktisch hard aan gewerkt wordt”.

Green deal

De Green Deal is een samenwerking van ruim 90 overheids- en zorginstellingen die de ambitie hebben uitgesproken dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorgaanbieders een begin hebben gemaakt met de systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door de Milieuthermometer en het inzetten van duurzame technologie.
Bron: Ziekenhuisgroep Twente.