Uitreiking zilver aan Antoni van Leeuwenhoek























Op dinsdag 16 september nam Eric de Wilde, manager Servicediensten van het Antoni van Leeuwenhoek het Zilveren Milieuthermometer Zorg certificaat in ontvangst. Het Antoni van Leeuwenhoek is een van de zeven ziekenhuizen in Amsterdam die in november 2013 het convenant ‘Amsterdamse ziekenhuizen werken samen aan de zorg voor een beter milieu’ ondertekende en zo de weg insloeg naar het verder verbeteren van zijn milieuprestaties.

Het Antoni van Leeuwenhoek hecht waarde aan een duurzame bedrijfsvoering en is voortdurend bezig dit verder te verbeteren. Een greep uit de milieuprestaties van het Antoni van Leeuwenhoek is bijvoorbeeld de aanpak voor patiëntenvoeding: patiënten kunnen hier zelf bepalen wanneer en hoeveel ze eten. Het ziekenhuis voorkomt hiermee derving van voedsel en kan scherper inspelen op de wensen van de patiënt. Ook zijn tal van maatregelen genomen om zuiniger met energie om te gaan. In het personeelsrestaurant wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van duurzaam serviesgoed en bestek, er zijn maatregelen in gang gezet om de volumestroom van water uit de kranen te temperen en het Antoni van Leeuwenhoek is overgestapt naar papier met erkend eco-label. Het Antoni van Leeuwenhoek is verguld met deze erkenning op het gebied van milieu en duurzaamheid en zal de inspanningen op dit gebied voortzetten om volgend jaar opnieuw te bewijzen dat het Antoni van Leeuwenhoek het Zilver waard is en mogelijk verder door te gaan voor Goud.