Downloads na afloop

De volgende stukken zijn na afloop van de ALV van 23 april beschikbaar ter inzage:

Documenten
(notulen en publicaties volgen spoedig)

Presentaties

Spreker 1: Presentatie Judith de Bree (MPZ) Informatieplicht, EED en Wetgeving (ALV 23 april 2019)
Spreker 2: Presentatie Roberto Traversaro (TNO) De sectorale Routekaart (ALV 23 april 2019)
Spreker 3: Presentatie Frits Mul (VGN) Rol VGN in de energietransitie (ALV 23 april 2019)

Workshop A – Presentatie: Oplossingen energietransitie ziekenhuizen (ALV 23 april 2019)
Workshop B – Presentatie: Oplossingen energietransitie care, Omring (ALV 23 april 2019)
Workshop C – (Ingevuld met vragenuur)
Workshop D – Presentatie: Bijdrage CO2 emissies door inkoop van uw instelling (ALV 23 april 2019)

Het programma

Zie voor het uitgebreide programma:
MPZ symposiummiddag 23 april 2019

Ochtend

  • 10.00 uur: Inloop – In de Driehoek, Willemsplantsoen 1C, 3511 LA Utrecht
  • 10.30 uur: Algemene Ledenvergadering – o.l.v. voorzitter Cor Veenstra

In de ochtend bespreken we de activiteiten en koers van de vereniging met elkaar. Er zal aandacht zijn voor diverse werkgroepen en plannen van de lustrumcommissie

Middag

(Sprekers:)

  • Roberto Traversari, TNO Klimaatakkoord en Routekaart Zorg
  • Frits Mul, VGN Hoe kijkt de care (VGN) naar de routekaart zorg?
  • Judith de Bree, MPZ Wetgeving rondom de informatieplicht en nieuwe erkende maatregelen
(Parallelle workshops:)
  • A – Oplossingen energietransitie Cure
  • B – Oplossingen energietransitie Care
  • C – Milieuthermometer Zorg en verloop van de audit
  • D – Bijdrage CO2 emissies door de inkoop van uw instelling

16.05 uur is de afsluiting en borrel

Voorbereidende stukken

De volgende agendastukken waren voor de ALV van 23 april beschikbaar:
Agenda MPZ ledenvergadering 23 april 2019

Vorige ALV
Notulen ALV – 15 november 2018

Financiƫn
resultaten ver MPZ jaarrekening 2018

Publicaties
Draaiboek Grondstoffen en Restafval voor intramurale zorg (versie 3)
Publicatie resultaten Green Deal Zorg 2018
Publicatie: Benchmark Ziekenhuizen met de Milieubarometer 2017