Geslaagde lustrumviering!

Op 19 november 2019 vierden we ons 25 jarig bestaan op de Langoederij te Bunnik. In de ochtend werd de koers van MPZ voor 2020 besproken tijdens de ALV. Langs kwam onder andere de opzet van het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg, waar MPZ samen met TNO aan werkt. Komend jaar moeten we met z’n allen aan de slag met routekaarten voor CO2 Reductie om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 waar te maken.

De middag werd kundig aan elkaar gepraat door energietransitieman Peter Melis. Nadat Adriaan het spits afbeet met een reis door de tijd van de vereniging, schudde Jacqueline Cramer ons wakker met een zeer inspirerende sessie ‘wake-up calls’. 

De boodschap uit de paneldiscussie was duidelijk: We moeten de samenwerking op biljven zoeken. Het Rijk (vertegenwoordigd door Léon Wever) wil weten waar de zorgsector behoefte aan heeft bij het zetten van kaders. Franca Kerstens (Diakonessenhuis) en Roeland Brouns (‘s Heeren Loo) meldden vanuit zorgsector juist behoefte te hebben aan duidelijkheid over de warmtevisie van de gemeente (vertolkt door Ruben van Brenk (gemeente Utrecht). Sanne Jansen (de Jonge Specialisten) vormde het vijfde lid van het panel en vertegenwoordigde de medische kant. Ze gaf ons het hoopgevend bericht dat ook de medische specialisten wakker worden en in toenemende mate bereid zijn mee te denken. 

Vincent Bijlo volgde met een ludiek stuk. Of wij nu per ziekenhuisbed over de rijkswegen naar het malieveld moeten of niet, Vincent maakte dat we onze klimaatzorgen even opzij konden zetten.

Tot slot bedankte Ellen Parma onze ‘MPZ-man’ Adriaan namens de vereniging voor zijn inzet.
Hoe? Nou “Niet iets wat je in de la flikkert. Nee, KUNST moest dat zijn” om de altijd scherpe Ellen te citeren. Het schitterende bronzen beeld in de vorm van het MPZ logo staat te pronken in ons kantoor in Rotterdam. 

Sander Degens van het Rijnstate ziekenhuis heeft ter ere van onze verjaardag een lustrumfilm gemaakt.

Klik hier voor downloads:

Notulen ALV MPZ – 19 november 2019
Verslag lustrumviering – MPZ 25 jaar, 2019, MPZ