Bestuur en organisatie MPZ

De dagelijkse leiding van het MPZ ligt bij het bureau en wordt ingevuld door de directeur Adriaan van Engelen. Hij voert dit werk uit vanuit Stichting Stimular.

Het Bestuur van het Milieu Platform Zorgsector wordt gekozen op de Algemene Leden Vergadering van de vereniging. De bestuursleden zijn afkomstig uit de kring van de leden / instellingen.
Jaarlijks stelt de directeur met het bestuur een werkplan op voor de activiteiten van het jaar erop. Dit werkplan wordt besproken en goedgekeurd door de leden. Het uitvoeren van de activiteiten gebeurt vervolgens in nauwe samenwerking met de leden.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

  • De heer Ad van Boxmeer, BrabantZorg, Oss, voorzitter,
  • De heer Jan Peter Niezink, ‘s Heeren Loo, Amersfoort
  • De heer Marcel Rosendaal, Omring, Hoorn
  • Mevrouw Franca Kerstens, Diakonessenhuis, Utrecht
  • Mevrouw Omayra Nooitgedagt, Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden
  • De heer Eric Mimmel, Radboudumc, Nijmegen

Projecten, de Milieuthermometer Zorg certificering en beheer van de Gevaarlijke Stoffen Applicatie Zorg zijn ondergebracht in Stichting MPZ. Het doel van de stichting is de vereniging te ondersteunen met zakelijke transacties voor de ontwikkeling van kennis en het uitrollen van instrumenten voor een duurzame bedrijfsvoering bij zorgaanbieders.