Werkgroepen


Binnen het MPZ zijn de volgende werk- en projectgroepen actief. Dit zijn:

  • Circulaire grondstoffen;
  • Gebruikersgroep gevaarlijke stoffen applicatie;
  • Monitoren met Milieubarometer en Milieuthermometer;
  • Wetgeving;
  • Duurzaam Inkopen;
  • GGZ, VVT, GZ en Milieu;
  • Volgen en updaten Milieuthermometer Zorg;
  • Project van Milieu- naar MVO-co√∂rdinator.

De werk- en projectgroepen hebben jaarlijks 2 à 3 bijeenkomsten waar de leden onderling kennis en ervaring uitwisselen en samen op vragen antwoorden formuleren. Hieronder staan de activiteiten kort beschreven.

Circulaire grondstoffen

De agenda van deze werkgroep wordt bepaald door twee doelstellingen:

  • Het verhelpen van praktische belemmeringen op het gebied van afval en circulaire grondstoffen, die opkomen bij ziekenhuizen n.a.v. de doelen uit de landelijke Green Deal 2.0
  • Het ondersteunen van zorginstellingen met het Draaiboek Grondstoffen en Restafval voor intramurale zorg (versie 2.1). Dit draaiboek wordt ook door de werkgroep onderhouden en verspreid.

Gebruikersgroep Gevaarlijke Stoffen Applicatie

Ruim 40 ziekenhuizen werken met deze applicatie. De applicatie met onder meer VIB’s en WIK’s is daarmee de meest gebruikte in de sector voor veilig werken met gevaarlijke stoffen. De gebruikersgroep benoemt jaarlijks de punten voor verbetering en verdere ontwikkeling van de applicatie.
Voor GGZ en verpleeginstellingen is sinds 2017 een beknopte versie van de applicatie beschikbaar.

Zie tevens het thema gevaarlijke stoffen op deze site.

Meer informatie voor leden na inloggen.

Monitoren met Milieubarometer en Milieuthermometer


Ruim 10 jaar vergelijken een groep ziekenhuizen en zorginstellingen hun jaargegevens aan de hand van de Milieubarometer van Stichting Stimular. De CO2-footprint en vele kengetallen leveren voor elke instelling jaarlijks nieuwe aandachtspunten op voor verduurzaming van de bedrijfsvoering en kostenbesparing.

De werkgroep monitort tevens de set criteria van de Milieuthermometer Zorg, door de voortgang van implementatie van milieumaatregelen te meten en te vergelijken. Dit geeft iedere instelling een helder overzicht van belangrijke acties om de volgende jaren op te pakken. De vereniging MPZ volgt zo nauw wat in de sector speelt.

Zie het aparte deel over de Milieuthermometer op deze site.

Meer informatie voor leden na inloggen.

Wetgeving

De Werkgroep Wetgeving volgt de veranderingen binnen de wetgeving en het transparant maken van de handhavingspraktijk bij instellingen. Waar nodig neemt MPZ een standpunt in. Zo kan ieder met een knelpunt naar het standpunt van MPZ verwijzen.

Voor leden is de informatie over de werkgroep hier uitgebreider.

GGZ & Verpleeginstellingen & Milieu

De leden van deze werkgroep komen uit GGz en Verpleeginstellingen. De werkgroep kijkt specifiek naar de thema’s van deze instellingen (vaak veel locaties, met daarbij eigen aspecten van afval, energie, vergunningen, enz..) De Milieuthermometer is ook in deze werkgroep een belangrijk thema.

Zie het aparte deel over de Milieuthermometer op deze site.

Tergooiziekenhuizen vult de barometer nu al enkele jaren in. De uitleg bij elk onderdeel zorgt dat het invullen niet moeilijk is.

Door de benchmark is mij duidelijk geworden dat onze organisatie het zo slecht nog niet doet, ondanks dat ik zelf niet tevreden ben over onze resultaten. Het leuke is dat – terwijl helaas ons verbruik gestegen is – onze milieubelasting omlaag is gegaan, omdat we gebruik zijn gaan maken van duurzame energie (groene stroom).

Kortom een mooi hulpmiddel dat een boel inzichtelijk maakt.

Hildy Treffers-Veldkamp stafmedewerker Veiligheid