Expertisecentrum Verduurzaming Zorg

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) heeft als doel om zorgorganisaties, waaronder ziekenhuizen, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en ggz instellingen te ondersteunen bij de verduurzamingsopgave uit het klimaatakkoord. Stichting Stimular / MPZ en onderzoeksinstituut TNO verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten kennis.

Het Expertisecentrum is onderdeel van het Kennis en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Dit platform is een initiatief van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het platform blijft actief tot 2030.

Het EVZ ondersteunt de zorgsector met:

  • informatie over maatregelen die CO2 emissie reduceren
  • Hulp bij het opstellen van een eigen routekaart
  • Innovatieworkshops
  • een centrale vraagbaak
  • initiĆ«ren van onderzoek

Het EVZ acteert op basis van de behoeften van de sector. Periodiek worden de activiteiten afgestemd met de zorgbranches (NFU, NVZ, ActiZ, GGZ Nederland en VGN).

U kunt aan het expertisecentrum alle vragen stellen omtrent het thema energie

Meer weten? Check www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl