De werkgroepen staan op zichzelf en worden georganiseerd door en voor de leden. Er zijn jaarlijks 2 à 3 bijeenkomsten waar de leden onderling kennis en ervaring uitwisselen. Ieder jaar maken zij doelstellingen en samen antwoorden op vragen te formuleren.

Circulaire grondstoffen

De agenda van deze werkgroep wordt bepaald door twee doelstellingen: (1) Het verhelpen van praktische belemmeringen op het gebied van afval en circulaire grondstoffen, die opkomen bij ziekenhuizen n.a.v. de doelen uit de landelijke Green Deal. (2) Het ondersteunen van zorginstellingen met het Draaiboek Grondstoffen en Restafval voor intramurale zorg (versie 3), 2020, MPZ. Dit draaiboek wordt ook door de werkgroep onderhouden en verspreid.

Lees Meer

Monitoring met de Milieubarometer

Ruim 10 jaar vergelijken ziekenhuizen en zorginstellingen hun milieujaargegevens aan de hand van de Milieubarometer van Stichting Stimular. De CO2-footprint en vele kengetallen leveren voor elke instelling jaarlijks nieuwe aandachtspunten op voor verduurzaming van de bedrijfsvoering en kostenbesparing.

Lees Meer

Wetgeving

De Werkgroep Wetgeving volgt de veranderingen binnen de wetgeving en het transparant maken van de handhavingspraktijk bij instellingen. Waar nodig neemt MPZ een standpunt in. Zo kan ieder met een knelpunt naar het standpunt van MPZ verwijzen.

Duurzaam Inkopen

Met input en feedback van deze werkgroep is de Duurzaam Inkopen Tool tot stand gekomen. Binnen deze online kunnen leden leveranciers vergelijken op duurzaamheid om zo een start te maken met maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).

Care Algemeen

De leden van deze werkgroep komen uit de ggz, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, beschermd wonen en alle vormen daar tussenin. De werkgroep behandelt specifieke thema’s en wisselt veel kennis en ervaring uit. De groep is erg geschikt voor startende milieuco√∂rdinatoren en projectleiders.

Gebruikers Gevaarlijke Stoffen Applicatie

Ruim 40 ziekenhuizen werken met de gevaarlijke stoffen applicatie. Dit online instrument met onder meer VIB’s en WIK’s is de meest gebruikte in de sector voor veilig werken met gevaarlijke stoffen. De gebruikersgroep benoemt jaarlijks de punten voor verbetering en verdere ontwikkeling van de applicatie. Voor care is sinds 2017 een beknopte versie van de applicatie beschikbaar tegen een gereduceerd tarief.

Updaten Milieuthermometer zorg

De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld in 2012 door professionals uit de zorg. Iedere drie jaar wordt er een nieuwe versie uitgebracht met daarin de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid in de zorg. Deze werkgroep bestaat uit milieucoördinatoren en experts die al jaren in het vak zitten van verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen in het land.

Gezonde Leefomgeving

De landelijke Green Deal Zorg benoemt het belang van een gezonde leef- en werkomgeving. Kwaliteit van de lucht, aanwezigheid van groen en een gezonde werkdruk zorgen voor een healing environment. De werkgroep beoordeelt onderzoeken naar gezonde leefomgeving en probeert kennis hierover op een praktische wijze te ontsluiten binnen de vereniging.