Bekijk in de agenda of er al nieuwe bijeenkomsten gepland zijn.

Projectgroepen

Naast actieve werkgroepen heeft MPZ een aantal projectmatige (slapende) groepen. Deze groepen komen niet standaard bijeen en bestaan niet uit een vaste samenstelling. Als er iets speelt binnen de thema’s organiseert MPZ een bijeenkomst voor geïnteresseerden of vraagt naar meningen of ervaringen.

Duurzaam Inkopen
Met input en feedback van deze groep is de Duurzaam Inkopen Tool tot stand gekomen. Binnen deze online kunnen leden leveranciers vergelijken op duurzaamheid om zo een start te maken met maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).

Care Algemeen
De leden van deze werkgroep komen uit de ggz, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, beschermd wonen en alle vormen daar tussenin. Deze groep behandelt specifieke thema’s en wisselt veel kennis en ervaring uit. De groep is erg geschikt voor startende milieucoördinatoren en projectleiders.

Gezonde Leefomgeving
De landelijke Green Deal Duurzame Zorg benoemt het belang van een gezonde leef- en werkomgeving. Kwaliteit van de lucht, aanwezigheid van groen en een gezonde werkdruk zorgen voor een healing environment. Deze groep beoordeelt onderzoeken naar gezonde leefomgeving en probeert kennis hierover op een praktische wijze te ontsluiten binnen de vereniging.