Doel van het Manifest

Medici bevorderen de gezondheid van het individu en van de samenleving. De zorgsector is een grootgebruiker van energie, water en grondstoffen en is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de totale CO2 uitstoot. Daarmee heeft de sector (in)direct een potentieel negatief effect op gezondheid.

Ondertekenaars van dit manifest roepen daarom bestuurders en collega-zorgprofessionals in de sector op om aandacht te schenken aan het verduurzamen van hun ziekenhuis, zorginstelling of praktijk. Daarnaast doen wij ook een oproep aan de overheid om de verduurzaming van onze samenleving een hogere prioriteit te geven.

Het doel van het manifest is:

 1. Medici en aankomende medici die aan duurzaamheid willen werken, met elkaar in contact brengen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot:
  • Oprichten van ‘green teams’ van zorgprofessionals in ziekenhuizen en grote zorginstellingen
  • Aanwijzen van een verantwoordelijke zorgprofessional voor duurzaamheid in praktijk of kleine zorginstelling
  • Oprichten van werkgroepen duurzaamheid per medisch specialisme
  • Opname van het onderwerp in (na)scholing en opleiding van (aankomende) medici
 2. Duurzaamheid een topprioriteit te geven bij bestuurders en het nieuwe Kabinet in 2021.

Initiatiefnemers & Ondertekenaars

Dit manifest was in 2020 een gezamenlijk initiatief van

 • Iris Wichers (huisarts, NHG)
 • Peter Blankestijn (internist-nefroloog UMC Utrecht)
 • Adriaan van Engelen (Milieu Platform Zorgsector)

Het manifest is van oktober tot december 2020 door 1000 medici getekend!

Je kunt het manifest nog steeds aanbieden aan bestuurders, afdelingshoofden en praktijkeigenaars. Download het hier:
Het Manifest van medici voor een Gezonde Aarde, 2020, MPZ et al. of onderteken direct.

Vervolg door MPZ

December 2020: Verstuurde brieven
Het Manifest is eind december met de lijst medetekenaars aangeboden aan 2e kamer, KNMG en NFU met de onderstaande brieven:

Brief aan cie 2e kamer met Manifest, 2020, MPZ et al.
Brief aan KNMG met Manifest, 2020, MPZ et al.
Brief aan NFU met Manifest, 2020, MPZ et al.

Februari 2021: Op zoek naar samenwerking
MPZ ziet nu overal initiatieven opbloeien. Tezamen gaan wij de boodschap voor duurzaamheid versterken. MPZ beoogt in vervolg hierop:

 • Als kenniscentrum de aanwezige kennis te bundelen en ontsluiten
 • Samenwerking te zoeken met alle partijen
 • De leden (200 zorginstellingen) ondersteunen met het opzetten van green teams met medici en het uitwisselen van ervaringen

Voor het samenwerken met alle partijen benoemen we hieronder de initiatieven die zich inspannen voor een duurzame zorg:

 • De 16 zorgcommissies van de Groene Zorg Alliantie
 • LHV/NHG project opstellen draaiboek duurzame praktijk
 • KNMT, in wording, werkgroep voor draaiboek duurzame tandartspraktijk

Onderwijs over duurzaamheid voor medici:

 • Academic Maastricht Centre for Global Health
 • Sustainable Healthcare, Athena Institute, Vrije Universiteit Amsterdam

Mogelijke aanvullingen op bovenstaande lijst horen we graag.

Maart 2021: Van start met de Groene Zorg Alliantie
MPZ heeft samen met Werkgroep Zorg voor Klimaat en Werkgroep Zorg 2025 de Groene Zorg Alliantie opgericht. Een platform waar duurzame zorgcommissies elkaar kunnen vinden, kennis uitwisselen en gezamenlijk optreden. Zie voor meer informatie de nieuw opgerichte webpagina.