Veilig werken met gevaarlijke producten en stoffen

Alle zorginstellingen hebben te maken met gevaarlijke stoffen. Of het nu een schoonmaakmiddel is of een gespecialiseerde stof die in laboratoria worden gebruikt. Een van de uitdagingen waar zorginstellingen mee te maken krijgen, is het veilig en verantwoord omgaan met deze gevaarlijke stoffen.

MPZ biedt verschillende hulpmiddelen en informatie aan om zorginstellingen te helpen bij het beheersen van de risico’s die gepaard gaan met het gebruik en de opslag van deze stoffen, zoals ongevallen, lekkage of milieuschade.
Door veilig te werken met gevaarlijke stoffen, zorgen we voor een gezonde en duurzame werkomgeving.

Deze handleiding bevat nuttige adviezen om te voldoen aan de wettelijke eisen voor het omgaan met gevaarlijke stoffen. Het geeft handvatten bij de interpretatie van wettelijke opslag eisen (de PGS15 richtlijn) en hoe u uw medewerkers kunt helpen om schade aan mens en milieu te voorkomen.

Handleiding 'Opslag gevaarlijke stoffen' voor care instellingen, 2018, MPZ

Op dit deel van de website vindt u verder informatie over de volgende deelonderwerpen:

Ons ziekenhuis heeft met het MPZ een contract afgesloten voor het gebruik van de database gevaarlijke stoffen. Laboratoria kunnen met behulp daarvan uit oogpunt van milieu en arbo een goed beheer voeren over de gevaarlijke stoffen.
Franca Kerstens, Diakonessenhuis