Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Voor care-instellingen heeft MPZ een handleiding geschreven voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Hierin wordt handvat gegeven bij de interpretatie van de PGS15 en vele tips die het werken met gevaarlijke stoffen makkelijker maken.

Handleiding 'Opslag gevaarlijke stoffen' voor care instellingen, 2018, MPZ

Op dit deel van de website vindt u verder informatie over de volgende deelonderwerpen:

Ons ziekenhuis heeft met het MPZ een contract afgesloten voor het gebruik van de database gevaarlijke stoffen. Laboratoria kunnen met behulp daarvan uit oogpunt van milieu en arbo een goed beheer voeren over de gevaarlijke stoffen.
Franca Kerstens, Diakonessenhuis