Stageplaatsen

MPZ geeft studenten graag de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Op dit moment hebben we enkele stage-opdrachten, voor nu of later dit jaar. Hierbij stellen we een aantal eisen. We zoeken HBO- of WO-studenten met een achtergrond in

 • milieuwetenschappen
 • zorg
 • energietechniek of werktuigbouwkunde
 • bedrijfskunde of facilitair management
 • grafisch ontwerpen.

Studenten die een praktische insteek hebben, efficiënt, oplossingsgericht en zelfstandig kunnen werken en affiniteit hebben met duurzaamheid passen het best in onze organisatie.

We bieden een fijne omgeving om in te werken, enthousiaste collega’s, veel inhoudelijke kennis op het gebied van duurzaamheid, ruimte voor ideeën en een standaard stagevergoeding (€ 350 per maand op basis van een vijfdaagse werkweek).

Solliciteren voor een stageplaats?
Stuur dan een e-mail met daarin je motivatie en een korte uiteenzetting van wat je wil leren (leerdoelen) samen met je CV naar Judith de Bree. Een CV zonder motivatiebrief of andersom nemen we niet in behandeling.
Op basis van je brief en CV nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Daarna besluiten we of het past. Afwegingen hierbij zijn onder andere: motivatie, kennis en je leerdoelen in combinatie met het stage-onderwerp dat je kiest.

Stage-aanbod

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden op dit moment.

Stagevraag 1. De routekaart: de start is gemaakt, op naar de volgende stap.

Sinds 1990 moeten zorginstellingen van het bevoegd gezag, de overheid, om de paar jaar rapporteren over energieverbruik en energiesparing. Het merendeel van de uitgezochte maatregelen, met gemiddeld een terugverdientijd van minder dan vijf jaar werd naderhand niet uitgevoerd. Gemak dient de mens, de energiekosten zijn 1% van de zorgkosten, dus niet erg de moeite waard voor bestuurders of managers om zich daarover druk te maken. Niemand zag deze kostenpost of milieuschade als een probleem.

Anno 2022, met het Klimaatakkoord in handen, worden de zorginstellingen door de overheid opnieuw opgeroepen tot het opstellen van rapporten, ditmaal routekaarten voor CO2 -reductie en energiebesparing. Eind 2021 heeft bijna de helft van de instellingen uit de langdurige zorg al een mooie routekaart opgesteld waarin staat dat rond 2030 50% CO2 -reductie bereikt kan worden tegen geen of nauwelijks kosten. Wel tegen enige investeringen, maar die verdienen zich allemaal terug.

Hoe gaat het verhaal voor de klimaataanpak nu verder? In het verleden leiden onderzoeksrapporten tot kennis over het wat en hoe voor energiebesparing, en vervolgens ging het rapport de la in en kwam van de uitvoering van maatregelen weinig terecht. Of er werd gewerkt aan energiebesparing en tegelijk aan meer comfort met meer verwarming, ventilatie en verlichting. Bij elkaar mooie verhalen over energiebesparing én het energieverbruik steeg verder. Gaat dat komende jaren ook zo? Of gaat het anders?

Wat bepaalt de keuze in de zorginstelling om te gaan investeren in de klimaataanpak? Is er wat veranderd voor de zorginstelling ten opzichte van het verleden? Als gemak en het vermijden van kosten op de korte termijn altijd het argument waren om niets te doen, geldt dat dan nu ook nog? Gaat de langdurige zorg nu hard aan de slag nu we meer weten over de klimaatcrisis en weten dat het bijna niets kost? Of blijft het verhaal te mooi om waar te zijn.

De vraag is gesteld, omdat 2022 het jaar wordt waarin MPZ de langdurige zorgsector van denken naar doen wil brengen. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst dus er is goede hoop op veranderingen. MPZ werkt met Stichting Stimular en TNO aan kennis voor de zorg ter ondersteuning van de energietransitie.

Thema’s: vastgoed, energie, facilitair

Aanpak via

 • Literatuuronderzoek
 • Enquête vastgoedmanager
 • Interviews vastgoedmanagers, omgevingsdiensten & gemeenten

Stagevraag 2. Hoe verleiden we de bestuurders om te werken aan duurzaamheid? Hoe stellen we de waarom-vraag voor duurzaamheid in de zorg?

Voor de route naar duurzaamheid is al heel veel kennis en ervaring beschikbaar. Steeds meer mensen worden bewust dat er wat moet gebeuren. De discussie over wat er veranderd moet worden gaat op steeds meer plekken rond. Zelf chirurgen buigen zich over de afvalzakken om na te gaan of dat niet wat minder kan.

Kennis over maatregelen voor duurzaamheid in de zorg is ruim te vinden. Voor een duurzame zorg kun je vandaag aan de slag. Maar waar te beginnen? Met die vraag komen instellingen steeds vaker bij MPZ uit. Het MPZ netwerk van duurzaamheidscoördinatoren is al bijna 30 jaar actief met het thema en weet intussen waar de valkuilen en oplossingen liggen. Na de wat-vraag is ook de hoe-vraag al vaak goed te beantwoorden door deze professionals. En dan de laatste vraag:

Hoe krijg ik mijn baas en de bestuurders mee? Vaak blijkt dat de bestuurders nog in een andere wereld leven. Ze zijn niet bewust van de urgentie van klimaatverandering en duurzaamheid. Binnen je eigen werkterrein kan en mag je aan de slag, maar de hele organisatie meekrijgen vraagt commitment van de bestuurder. En voor de bestuurder zijn er tientallen andere dilemma’s om aan te pakken en heeft duurzaamheid niet zo’n haast.

Op de vraag “Waarom zou ik de organisatie ook met duurzaamheid belasten en daar tijd en geld in steken?” heeft de bestuurder geen antwoord. Personeelstekort, ziekteverzuim, lonen, onderhandelen met de verzekeraars, corona, enz. Nee, geld en formatie voor duurzaamheid is niet het eerste waar de bestuurder aan denkt.

De waarom-vraag is moeilijk en wordt niet beantwoord. Schrijf de dilemma’s op voor bestuurders om de waarom-vraag te beantwoorden en ga na hoe bestuurders te verleiden zijn om met de organisatie te werken aan duurzaamheid.

Thema’s: Beleid en communicatie

Stagevraag 3. Afstudeeronderzoek: De milieu-impact en potentie van medische reusables versus disposables.

Steeds meer zorgprofessionals ergeren zich aan de gigantische afvalberg in de zorg. Er komen per patiënt per dag zes afvalzakken vrij. Complexe OK-apparatuur van honderden euro’s gaat na eenmalig gebruik de verbrandingsoven in. Vanwege strenge eisen aan infectiepreventie, snelheid van handelen en gemak wordt vaak voor disposable hulpmiddelen gekozen. De vraag is of dat niet wat minder of anders kan. Deze vraag wordt gelukkig steeds vaker gesteld, dus het is tijd voor antwoorden en actie.

MPZ heeft een breed netwerk van honderden instellingen die hier dagelijks mee te maken hebben. Een grondige inventarisatie van hulpmiddelgebruik in de praktijk kan met de leden uitgevoerd worden. Door middel van interviews met milieucoördinatoren en Green Teams en literatuuronderzoek doe jij een voorzet voor één van de grootste en relevantste duurzaamheid onderzoeken van MPZ voor 2022 en 2023.

Onderzoeksvragen
De eerste stap in het veranderen van de bedrijfsvoering is: weten wat er speelt. Zijn het met name bepaalde hulpmiddelen die veel bijdragen? En komen die hulpmiddelen op meerdere afdelingen voor of zijn er goede parallellen te trekken? Wat is de milieu-impact van die hulpmiddelen? Welke alternatieven zijn er beschikbaar en worden die al gebruikt?

Stappen (deel 1, ook mogelijk als meewerkstage):

 • Literatuuronderzoek
 • Interviews milieucoördinatoren en Green Teams van medische afdelingen.
 • Inventarisatie gebruikte producten en eigenschappen
 • Product/resultaat van deel 1: Inventarisatierapport + kort advies

Stappen (deel 2, alleen mogelijk als afstudeeronderzoek)
 • Impact analyse producten
 • Marktonderzoek alternatieven
 • Product/resultaat van deel 2: Onderzoeksrapport + uitgebreid advies

Thema’s: Circulair/ketenanalyse, inkoop en afvalbeheer.

Stagevraag 4. Hoe maak je duurzame zorg visueel aantrekkelijk?

Een goed beeld zegt meer dan duizend woorden. Kennis over maatregelen voor duurzaamheid in de zorg is er volop. Voor een duurzame zorg kun je vandaag aan de slag. Maar hoe verpak je de boodschap op een duidelijke en aantrekkelijke manier? MPZ zoekt voor deze opgave stagiairs met affiniteit in grafisch design.

Steeds meer informatie is verpakt in flitsende infographics, animatiefilmpjes, podcasts en e-learnings. Het is een hele kunst om informatie over duurzame zorg zo neer te zetten dat kennis eenvoudig toegankelijk is en aanzet tot actie. Vragen als ‘wie is de doelgroep?’, ‘welke mediavorm past daar het beste bij?’, ‘wat moet je minimaal leren?’ komen daarbij aan bod.

Volg jij een opleiding in de richting van grafisch ontwerpen en wil je iets doen met duurzaamheid? Dan bieden we je graag een stage bij MPZ aan. We zoeken een creatieveling met kennis over communicatietechnieken, marketing en social media die goed zelfstandig te werk kan gaan. Je brengt jouw ontwerpkennis direct in de praktijk en helpt bij de realisatie van concrete producten, zoals infographics en animaties, die lange tijd bruikbaar zijn in de zorgsector.

Thema’s: Media, design en communicatie