Er is op duurzaamheidsgebied al een hoop te vinden. Inhoudelijke kennis is overal, maar hoe pak je het nou aan? Er is geen one-size-fits-all oplossing. Daarom organiseren we, op initiatief van Espria en ’s Heeren Loo, deze Co-Workingspace voor de langdurige zorg. Een plek waar je andere MVO-/duurzaamheidsmanagers uit de langdurige zorg kunt ontmoeten en tegelijkertijd gewoon je eigen werk kunt doen.

Het concept
Eens per kwartaal komen we op een nader te bepalen locatie bij elkaar van 9.00 tot 17.00 uur. De gastinstelling faciliteert wifi, een werkplek, koffie/thee en een lunch. Er is plek voor 15 à 25 personen. In de ochtend verzorgt de host een presentatie. De focus binnen de Co-Workingspace Care ligt op de operationele, organisatorische en strategische positie van de ‘duurzaamheidsmanager’ binnen de care. We gaan in op vragen als:

  • Hoe vul je de rol in, positionering van functie (organisatorisch)
  • Hoe krijg je de organisatie mee (verandermanagement)
  • Wat moet je regelen en met wie (operationele)

Daarnaast is er op de dag plek voor een spreker uit de zorg (bv een bestuurder of een cliënt) en/of een expert van ‘buiten’. De rest van de dag kun je zelf invullen. Je bepaalt zelf of je gaat werken of van gedachten wisselt met ander mvo-/duurzaamheidsmanagers. De dag heeft dus een interactief karakter, maar er is ook ruimte om je eigen werk gewoon te kunnen doen. We delen met elkaar praktijkverhalen. En niet alleen de successen, maar ook wat niet goed is gegaan.

De volgende bijeenkomst is op:

  • woensdag 25 september 2024

Verdere data in 2024: 27 november.

Co-workingspace Limburg
Er is ook een Limburgse variant. Voor deelnemers van zorgorganisaties in Limburg is de lange reistijd een obstakel om niet consequent aan te sluiten bij de landelijke co-workingspace. De bijeenkomsten vinden plaats één week na de landelijke. Data voor 2024: 3 juli, 2 oktober en 4 december. Aanmelden voor de Limburgse bijeenkomsten kan bij Daniëlle van de Laar(Land van Horne) en/of Tanja de Ruijter (Proteion).

Bekijk hier wie zich reeds aangemeld heeft.

Let op:

  • Er is beperkt plaats, zie voor details de knop hierboven. Gekeken wordt naar volgorde van aanmelding en er is, indien nodig, een reservelijst.
  • Doorgang van de dag vindt alleen plaats als dit past binnen de door de overheid gestelde richtlijnen en maatregelen geldend op de betreffende dag. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd.