In 2015 nam MPZ het initiatief voor de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’ om verduurzaming in de zorg te versnellen. Dit bracht ruim 100 zorgaanbieders en tientallen overheden in beweging.
10 oktober 2018 startte de Green Deal Zorg 2.0: ‘Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst’. Brancheorganisaties, zorgverzekeraars, banken, ministeries en veel partijen hebben getekend.
4 november 2022 is de Green Deal Zorg 3.0 een feit: ‘Samen Werken aan Duurzame Zorg’. Na een deal gericht op stimuleren is het nu een deal die uitgaat van verplichtingen en resultaten.

Waarom

Waarom…? Minstens zeven procent van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de zorg. En dan heb je het nog niet over al die medicijnresten die in het afvalwater terecht komen, het incontinentiemateriaal dat in het afval verdwijnt, al die sterke schoonmaakmiddelen waarmee wordt gewerkt en de enorme berg afval die al na één operatie overblijft.

Green Deal Zorg, 2015-2018

De eerste Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’ verliep bottom up. Ziekenhuizen en langdurige zorgorganisaties gingen aan de slag met systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Ruim 150 partijen sloten aan, en 100 zorginstellingen gingen aan aan de slag met de Milieuthermometer Zorg. Met hun enthousiaste verhalen hebben zij de sector in beweging gezet. Een groeiende beweging is gaande. Bekijk de resultaten van de eerste Green Deal Zorg.

Green Deal Zorg 2.0, 2018-2022

MPZ, brancheorganisaties van curatieve zorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg en individuele leden namen het initiatief tot het sluiten van de tweede Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’. In lijn met Rijksbeleid is gewerkt aan vier pijlers:

 • Klimaatcrisis, 49% CO2-reductie in 2030.
 • Circulaire bedrijfsvoering.
 • Medicijnresten uit afvalwater.
 • Gezond makende leefomgeving en milieu.

Succesvol aan deze deal is de brede bewustwording van de sector, de gezamenlijke klimaataanpak voor vastgoed en het aanhaken van medici bij het thema duurzaam.

95 zorgorganisaties tekenden mee, en in totaal 330 organisaties inclusief banken en verzekeraars. Overzicht van de deelnemende organisaties en hun pledges.

Bekijk de resultaten van de tweede Green Deal Zorg.

Green Deal Zorg 3.0, 2022-2026

Klimaatakkoord, Klimaatwet, Nederland Circulair, Deltaprogramma Water, internationale ontwikkelingen, Zinnige zorg: we leven in een nieuwe tijd waarin gezondheid niet meer zonder duurzame zorg kan. De derde Green Deal neemt de stap van stimuleren naar verplichten met duidelijke doelen en resultaten.

In de nieuwe Green Deal ‘Samen Werken aan Duurzame Zorg’ zijn concretere en ambitieuzere doelen gesteld. Ook wordt in deze Green Deal meer ingezet op gezondheidsbevordering en preventie. En op het vergroten van bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu en andersom.

De vijf thema’s in de Green Deal zijn:

 1. Actievere inzet op gezondheidsbevordering.
 2. Vergroten van kennis & bewustwording, duurzaamheid in de curricula van zorgonderwijs.
 3. Verlagen van CO2-uitstoot, met als doel 30% CO2-reductie in 2026 en klimaatneutraal in 2050 voor vastgoed en vervoer.
 4. Verminderen van primair grondstoffengebruik, met als doel 25% minder restafval in 2026 en maximaal circulaire zorg in 2050.
 5. Terugbrengen van de milieubelasting door medicatie(gebruik).

Bekijk de Volledige tekst Green Deal Samen werken aan duurzame zorg.

De Green Deal Zorg 3.0 is op 4 november 2022 ondertekend door MPZ, brancheorganisaties en nauw betrokken organisaties. Nu worden alle zorgaanbieders opgeroepen mede te ondertekenen, opdat:

 • de organisatie de doelen onderschrijft;
 • de medewerkers vanuit het bestuur de boodschap krijgen dat duurzame zorg bij de strategie past;
 • de zorgsector maatschappelijk verantwoord bezig is, dat kunnen we alleen met elkaar.

Het werken met de Milieuthermometer Zorg is een goed begin om met 15 thema’s binnen de organisatie met alle afdelingen een start te maken met duurzame zorg. Zo komt op de agenda onder andere CO2-reductie bij processen en vastgoed, afvalreductie, duurzaam gebruik grondstoffen en middelen, medicijnresten, vervoer, en beleid om dit gestructureerd aan te vliegen.

MPZ is bij alle thema’s betrokken met een focus op CO2-reductie en Circulair, omdat de milieu- en duurzaamheidscoördinatoren daar al een belangrijke taak hebben. Het sinds 2020 aansluiten van honderden medici bij duurzame zorg maakt dat de samenwerking met de commissies van de Groene Zorg Alliantie (GZA) zeer zinvol zal worden. De vele Green Teams die ontstaan in de bij de GZA aangesloten organisaties is al een zichtbaar resultaat.

Doe mee!

Zorginstellingen, overheden, instituten kunnen met een eigen inbreng aanhaken bij de Green Deal. MPZ roept alle zorgaanbieders op mee te tekenen. Zo wordt de beweging voor cliënten en medewerkers zichtbaar. Opgeven hiervoor kan door het tekenblad te mailen naar het ministerie van VWS. Lees hier hoe.