Resultaten eerste Green Deal Zorg

De Green Deal is eind 2015 gestart met de ambitie dat ziekenhuizen en overige zorgaanbieders een begin maken met de systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering en dit borgen met een betrouwbaar integraal duurzaamheid keurmerk. Ruim 150 partijen sloten aan en hebben veel in beweging gezet. De resultaten zijn …

Ambitie green deal Zorg 2.0

10 oktober 2018, 132 partijen ondertekenen de 2e green deal, Green Deal Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst. Deze Green Deal is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met ondermeer de brancheorganisaties en VWS en sluit goed aan bij rijksbeleid met de volgende ambitie:

  • – 49% CO2 reductie in 2030
  • – Circulaire bedrijfsvoering
  • – Medicijnresten uit afvalwater
  • – Gezond makende leefomgeving en milieu.

MPZ heeft hiervoor begin 2018 routekaarten voor cure en care opgesteld met de rode draad voor de green deal. Conceptrapportages zijn het resultaat zodat er alle ruimte is voor verdere verbetering.
Concept Green Deal Duurzame Zorg 2.0 Routekaart Cure
Concept Green Deal Duurzame Zorg 2.0 Routekaart Care

Cathy van Beek heeft als kwartiermaker de interesse bij een groeide groep bestuurders gewekt. Met de inbreng van alle partijen wordt vanaf oktober 2018 aan de uitwerking van de green deal gewerkt. Een regiegroep is ingesteld met bestuurders van de branches.

Het thema `gezond makende leefomgeving en milieu´ verbindt duurzaam met de core business van gezondheidszorg. Een gezond makende leefomgeving leidt tot minder ziekten en zorgvraag. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Mede met dit thema zijn nu ook de medici als parnter aangesloten.

flyer green deal
Flyer Green Deal Duurzame Zorg 2018

Ook meedoen

Zorginstellingen, overheden, instituten kunnen met een eigen inbreng aanhaken bij de Green Deal. Hiermee laat u zien dat u structureel werkt aan een duurzame zorg.

Binnenkort wordt deze pagina met de green deal acties aangevuld