Het doel van een ‘Green Deal’ in de zorg

Het verhogen van de kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van de zorg en tegelijk het verlagen van de footprint van de zorgverlening vanuit de lange termijn impact op people, planet en prosperity is de insteek van de Green Deal.

Waarom…? Kwartiermaker Cathy van Beek is daar duidelijk over: “Minstens vijf procent van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de zorg. En dan heb je het nog niet over al die medicijnresten die in het afvalwater terecht komen, het incontinentiemateriaal dat in het afval verdwijnt, al die sterke schoonmaakmiddelen waarmee wordt gewerkt en de berg afval die al na één operatie overblijft…”

Resultaten eerste Green Deal Zorg

De eerste Green Deal liep van eind 2015 tot eind 2018 met de ambitie dat ziekenhuizen en overige zorgaanbieders aan de slag gingen met systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Ruim 150 partijen sloten aan, tientallen zorginstellingen gingen onder meer met de Milieuthermometer Zorg aan de slag en hebben met hun enthousiaste verhalen veel in beweging gezet en de brancheorganisaties meegetrokken. Inspirerende netwerkbijeenkomsten waar ook gemeenten en bedrijven de deelnemers stimuleerden completeerde de aanpak tot een groeiende beweging De resultaten zijn …

Aanleiding Green Deal Zorg 2.0

De brancheorganisaties van curatieve zorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg en hun individuele leden namen met MPZ het initiatief tot het sluiten van een tweede Green Deal met als titel:

“Duurzame zorg voor een gezonde toekomst”.

Patiënten, bewoners en de betreffende (zorg)professionals spelen bij verduurzaming een cruciale rol. Lokale en landelijke overheden, kennisinstellingen, zorgverzekeraars en andere financiële instellingen maar ook leveranciers kunnen helpen bij het groener maken van de zorg. Op 10 oktober 2018 tekenden de eerste 132 partijen deze 2e deal (zie foto onderaan). In 2019 sloten nog eens tientallen nieuwe organisaties aan.

Wat zijn de ambities van de tweede Green Deal?

In de 2e Green Deal werken de brancheorganisaties, zorgverenigingen en VWS nauw samen en wordt in lijn met rijksbeleid gewerkt aan de volgende ambities:

  • 49% CO2 reductie in 2030
  • Circulaire bedrijfsvoering
  • Medicijnresten uit afvalwater
  • Gezond makende leefomgeving en milieu.

De brancheorganisaties van zorgaanbieders spelen een cruciale coördinerende rol. Zij activeren hun leden en verhogen het bewustzijn bij bestuur en zorgverleners. Zij stellen werkgroepen in en zullen actief participeren in de landelijke implementatie. Daarnaast ondersteunen zij hun leden met kennis en stimuleren en faciliteren het uitwisselen van informatie, waaronder goede voorbeelden. De individuele zorgaanbieders die meedoen aan deze Green Deal laten concreet zien welke maatregelen zij treffen. Zij kunnen dat bijvoorbeeld zichtbaar maken met het keurmerk Milieuthermometer Zorg of het certificaat BREAAM en het delen van best practices.

49% CO2 reductie met de Routekaart aanpak
MPZ heeft begin 2018 routekaarten voor cure en care opgesteld met de rode draad voor de green deal. Conceptrapportages zijn het resultaat zodat er alle ruimte is voor verdere invulling.
Concept Green Deal Duurzame Zorg 2.0 Routekaart Cure
Concept Green Deal Duurzame Zorg 2.0 Routekaart Care

Ga voor meer informatie over de energietransitie en de uitvoering van de eerste ambitie van de Green Deal Zorg 2.0 naar de website van het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg.

Cathy van Beek is als kwartiermaker aan de slag en heeft de interesse bij een grote groep bestuurders gewekt. Vanaf oktober 2018 wordt aan de uitwerking van de green deal gewerkt. VWS heeft op het departement het programma duurzame zorg gestart en een regiegroep is ingesteld met ondermeer bestuurders van de branches. Medio 2019 is de uitvoering van acties op alle thema’s in gang.

Het thema `gezond makende leefomgeving en milieu´ verbindt duurzaam met de core business van gezondheidszorg. Een gezond makende leefomgeving leidt tot minder ziekten en zorgvraag. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Mede met dit thema zijn nu ook de medici als partner aangesloten.

Flyer green deal
Flyer Green Deal Duurzame Zorg 2018

Nieuwsbrief green deal
Nieuwsbrief Green Deal Zorg augustus 2019
Nieuwsbrief Green Deal Zorg februari 2019

Ook meedoen

Zorginstellingen, overheden, instituten kunnen met een eigen inbreng aanhaken bij de Green Deal. Hiermee laat u zien dat u structureel werkt aan een duurzame zorg. MPZ roept ook iedereen op mee te tekenen. Zo wordt de beweging voor cliënten en medewerkers zichtbaar.