Wat is de Milieuthermometer Zorg?

Met de Milieuthermometer Zorg maakt de instelling haar aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering zichtbaar. Dit zorgspecifieke milieumanagementsysteem omvat de onderwerpen binnen het thema “Planet” van het People-Planet-Profit gedachtegoed van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Leidinggevenden die met de Milieuthermometer Zorg werken geven aan dat het instrument focus geeft voor het aanpakken van nuttige milieumaatregelen. Het zet de neuzen van de medewerkers dezelfde kant op. De meeste maatregelen kunnen opgepakt worden binnen de bestaande taken. Door op het juiste moment rekening te houden met duurzaamheid gaat het in één keer goed en bespaart de instelling tijd en kosten.


Met de Milieuthermometer Zorg krijgt de directie beschikking over een handzaam instrument om de milieuprestatie en milieuzorg structureel te verbeteren en concreet aantoonbaar te maken voor personeelsleden, cliënten, bezoekers en belanghebbenden zoals de zorgverzekeraars, gemeenten en bevoegd gezag.

De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door MPZ in samenwerking met SMK (Stichting Milieukeur).

We hebben ook een kort filmpje (ongeveer 10 minuten) over de Milieuthermometer Zorg.

Snel zien welke zorginstellingen certificaathouder zijn? Kijk hier voor een totaaloverzicht.

Lees meer

Infographic over de Milieuthermometer Zorg
Bekijk deze handige infographic over het waarom van de Milieuthermometer Zorg.
Je kunt de infographic ook als pdf downloaden > Infographic over de Milieuthermometer Zorg, 2023, MPZ

Ons milieubeleid was vooral gebaseerd op ISO 14001. De Milieuthermometer Zorg is veel concreter. Het is een helder instrument en beknopt ook. Het is geen papierberg waar je doorheen moet worstelen.
Ellen Parma, OLVG