Registreren

Via onderstaand formulier kunnen uitsluitend medewerkers van instellingen die aangesloten zijn bij MPZ zich registreren. Zij krijgen vervolgens een login voor toegang tot het ledengedeelte. Op de pagina leden kunt u zien of uw instelling lid is.

Achternaam
Voornaam
Instelling
Type bedrijf
Adres
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoon
Fax
Mobiel
Website
E-mail
Aanvullende informatie

Kies een wachtwoord

  • Wachtwoorden moeten minimaal 10 tekens lang zijn.
  • Wachtwoorden moeten minimaal één letter bevatten.
  • Wachtwoorden moeten minimaal één cijfer bevatten.
  • Wachtwoorden mogen niet (onderdelen van) uw naam of e-mailadres bevatten.
Wachtwoord
Herhaal wachtwoord