Wat doet MPZ?

Bekijk de video MPZ 25 jaar (2019) en een terugblik op de lustrumviering MPZ 30 jaar (2024)

MPZ is een vereniging voor en door de zorg. MPZ werkt aan kennisontwikkeling en -verspreiding op het gebied van duurzaam beleid, milieuzorg, milieuaudits, monitoren van milieuprestaties en -kosten, verslaglegging en praktische thema’s als veilig werken met gevaarlijke stoffen, preventie van water, energie, afval, afvalwater, vervoer, duurzaam inkopen, tegengaan van voedselverspilling, circulaire grondstoffen, enz.

De vereniging acteert op grofweg vier sporen om duurzame zorg aan te jagen.

1. Platform voor leden met symposia en werkgroepen

2. Aanjagen van acties en activiteiten door het MPZ-bureau ten aanzien van andere partners en stakeholders:

  • Initiëren, en aanjagen van de landelijke en regionale Green Deals
  • Overleg met de overheid en belangenbehartiging
  • Initiëren van nieuwe activiteiten en projecten, zoals het Manifest van Medici

3. Ontwikkelen en verspreiden van kennis over duurzame zorg

4. Ontwikkelen van praktische instrumenten voor direct werken aan duurzame zorg

Het MPZ-lidmaatschap levert meerwaarde op voor het Groene Hart Ziekenhuis, omdat in een snel veranderende omgeving het belangrijk is dat informatie niet alleen actueel is, maar ook dat de juiste thema’s voor het voetlicht worden gebracht.
Koos Hoepel, Groene Hart Ziekenhuis Gouda