Milieuplatform Zorgsector

Wat doet MPZ?

Kijk hier de video MPZ 25 jaar

MPZ is een vereniging voor en door de zorg. MPZ werkt aan kennisontwikkeling en -verspreiding op het gebied van duurzaam beleid, milieuzorg, milieuaudits, monitoren van milieuprestaties en -kosten, verslaglegging en praktische thema’s als veilig werken met gevaarlijke stoffen, preventie van water, energie, afval, afvalwater, vervoer, duurzaam inkopen, tegengaan van voedselverspilling, circulaire grondstoffen, enz.

De vereniging biedt een platform voor haar leden met symposia en projectgroepbijeenkomsten. Daarnaast veel kennis. De activiteiten zijn onder andere:

 • onderhouden van Milieuthermometer Zorg, een praktisch milieumanagementsysteem
 • uitbouwen draaiboek afval en grondstoffen voor circulair werken
 • benchmark milieuprestatie en kosten met de Milieubarometer
 • opstellen key-indicatoren voor duurzame bedrijfsvoering
 • uitbouwen Gevaarlijke Stoffen Applicatie in de zorgsector
 • opstellen lijst energiemaatregelen met praktijkcases voor de zorg
 • transparantie met milieuverslaglegging

Voor de data van ledenactiviteiten van MPZ zie de agenda.

Activiteiten van het MPZ-bureau zijn:

 • initiëren, en aanjagen van de landelijke Green Deal, Nederland op weg naar een duurzame zorg
 • overleg met de overheid en belangenbehartiging
 • uitbreiden van het digitaal kenniscentrum
 • initiëren van nieuwe activiteiten en projecten
 • onderhoud en beheer Milieuthermometer Zorg
 • vraag en antwoord voor leden
 • verspreiden van kennis via presentaties en nieuwsberichten

Daarnaast zijn binnen de vereniging werkgroepen zelfstandig actief.

Voordelen

Het lidmaatschap van MPZ biedt:

 • 2 ledendagen waar
  • Milieufunctionarissen elkaar ontmoeten;
  • Nieuwe ontwikkelingen in de sector gepresenteerd worden;
 • Werk- en projectgroep bijeenkomsten over nieuwe wetgeving, monitoren, afval en gevaarlijke stoffen, energie, duurzaam inkopen, GGz themas;
 • Deelname aan de jaarlijks milieubenchmark met de Milieubarometer en een gratis startabonnement voor dit online instrument;
 • Toegang tot honderden opgestelde documenten door instellingen, die u direct in uw eigen werk kunt inzetten;
 • Korting op de specifiek voor de zorgsector ontwikkelde Gevaarlijke Stoffen Applicatie voor veilig werken;

Ook lid worden?

Wilt u ook lid worden van MPZ? Bekijk dan hier de vele voordelen en meld u aan!

Nieuwsbrief ontvangen

De nieuwsbrief houdt u op de hoogte van ontwikkeling binnen MPZ en Nederland voor duurzame zorg. Aanmelden kan bij nieuwsbrief!

Het MPZ-lidmaatschap levert meerwaarde op voor het Groene Hart Ziekenhuis, omdat in een snel veranderende omgeving het belangrijk is dat informatie niet alleen actueel is, maar ook dat de juiste thema’s voor het voetlicht worden gebracht.
Koos Hoepel, Groene Hart Ziekenhuis Gouda

Contactgegevens

Vereniging Milieu Platform Zorgsector
Botersloot 177
3011 HE Rotterdam
Tel. 010 245 03 03

Op de hoogte blijven?

Volg MPZ op Twitter en meld u aan voor de nieuwsbrief! Vragen? Neem contact met ons op via het Contactformulier.

Routebeschrijving