Regionale Green Deal Zorg aanjager van duurzame zorg

Ervaringen met Regionale en Lokale Green Deals Zorg

Sinds 2015 is de aanpak met Regionale Green Deals in meer dan 14 regio’s m.m.v. MPZ in Nederland uitgerold. Soms waren hiervoor de gemeenten de trekker, soms de omgevingsdiensten, en soms een lokale partij. De lokale aanpak toont overal de meerwaarde van samenwerking aan tussen de lokale overheid en de zorgorganisaties voor duurzame zorg.

Afspraken in een Regionale en Lokale Green Deal Zorg

In een Regionale Green Deal Zorg maken bestuurders zorg en de regionale of lokale overheid afspraken om in twee jaar tijd het keurmerk Milieuthermometer Zorg te behalen. De zorgorganisaties gaan enthousiast aan de slag en zetten dit resultaat neer. De betrokkenheid van de overheid is een pre omdat daarmee de regionale energietransitie en lopende milieuprojecten in de regio voor elkaar een verbindende factor zijn. De zorg is veelal de grootste werkgever in de regio dus een belangrijke stakeholder voor overheden.

De afspraken in de Lokale Green Deals Zorg worden op maat met elkaar overleg overal iets anders ingevuld. De gemene deler van de afspraken is:

 • De zorgaanbieder behaalt het keurmerk Milieuthermometer Zorg brons voor één of enkele locaties in twee of drie jaar tijd. Daarna wordt een plan voor behalen niveau zilver opgesteld.
 • Binnen een half jaar heeft de zorgaanbieder een nulmeting uitgevoerd en een plan van aanpak. Dit plan wordt met de gemeente en omgevingsdienst gedeeld.
 • De zorgaanbieder neemt deel aan de lokale kenniskring om twee á drie keer per jaar ervaringen uit te wisselen.
 • Gemeente, omgevingsdienst of ingeschakelde intermediair organiseren en faciliteren deze bijeenkomsten van de kring gedurende twee á drie jaar.
 • Omgevingsdienst schort de handhaving op voor het thema energie.


Met deze aanpak krijgen zorgaanbieders de ruimte voor een eigen planning. De handhaving van het Activiteitenbesluit (het verplicht uitzoeken en uitvoeren van erkende energiemaatregelen) wordt opgeschort. Voor de gemeente is er de zekerheid dat de instellingen zonder handhaving binnen twee á drie jaar ruim voldoen aan wet- en regelgeving. Dit bespaart het bevoegd gezag tijd, dus geld. Daarnaast is dit een effectieve route op weg naar duurzame zorg. Wethouders en zorgbestuurders vinden de samenwerking vanzelfsprekend. Immers, zorgorganisaties zijn grootverbruikers van energie, water, voedsel, grondstoffen en vervoer en voor de gemeenten belangrijk voor het bereiken van haar duurzaamheidsdoelen, bijvoorbeeld op gebied van klimaatbeleid.

De animo om aan een oproep van een gemeente voor de Green Deal Zorg gehoor te geven groeit sinds 2015 gestaag. Het verhaal van de Green Deal Zorg doet al enige tijd de ronde en positieve reacties elders uit het land ondersteunen deze aanpak.

Quotes van bestuurders lokale Green Deal

Voorzitter Raad van Bestuur Revant, Albert-Jan Mante: “Hiermee laten we zien dat we het als organisatie belangrijk vinden om aandacht te geven aan de impact die we hebben op onze leefomgeving”. Revant haalde als eerste instelling in Breda het beoogde keurmerk.

Bestuurder Altrecht, Lex de Grunt in gemeente Zeist: “We hebben in Utrecht positieve ervaringen opgedaan met de Milieuthermometer Zorg. We gaan dit instrument nu ook inzetten om ons vastgoed op het Sanatoriumterrein de komende drie jaar stapsgewijs aan te pakken en klaar te maken voor de toekomst.”

Milieuthermometer Zorg

De Milieuthermometer Zorg is een systeem om aan de hand van 15 thema’s met 39 verplichte en 76 extra criteria de duurzame zorg aan te pakken en te borgen. De basis van de Milieuthermometer Zorg is voldoen aan milieuwetgeving, het opstellen van de CO2-routekaart, en alle criteria voor een degelijk zorgsysteem met beleid, plannen, uitvoering en evaluatie is inbegrepen. Voor het niveau brons dient een ziekenhuis aan alle verplichte criteria en 20 extra’s te worden voldaan. Een care instelling, waar niet alle criteria van toepassing zijn, dient aan tenminste 14 extra’s te voldoen.

Inzet MPZ in Regionale Green Deals

MPZ is in alle regionale Green Deals partner voor het aanreiken van kennis over het keurmerk Milieuthermometer Zorg, dat elke drie jaar wordt geactualiseerd. Ook meldt MPZ de deelnemers landelijke ontwikkelingen voor duurzame zorg en ervaringen van andere instellingen. Met de landelijke Green Deal Zorg heeft MPZ goed overzicht in komende ontwikkelingen voor wetgeving, subsidies en plannen van rijksoverheden en verzekeraars.

Regionale Green Deals Zorg

 • Amsterdam, 12 zorgaanbieders, 2013 – 2016
 • Breda, 10 zorgaanbieders, 2015 – 2022
 • Breda groep 2, 6 zorgaanbieders, 2017 – 2022
 • Utrecht, 8 zorgaanbieders, 2016 – 2021 en opgegaan in provincie*
 • Provincie Utrecht, 25 zorgaanbieders, 2017 – heden*
 • Arnhem, 9 zorgaanbieders, 2017 – 2022
 • Apeldoorn, 6 zorgaanbieders, 2018 – heden*
 • Regio Hart van Brabant, 10 zorgaanbieders, 2017 – heden*
 • De Peel, 5 zorgaanbieders, 2020 – heden*
 • Eindhoven, 5 zorgaanbieders, 2018 – heden*
 • Metroregio Eindhoven, 10 zorgaanbieders, 2021 – heden
 • Regio Leiden/ODWH, 6 zorgaanbieders, 2016 – 2019
 • Regio Haarlem ODIJmond, 12 zorgaanbieders, 2017 – heden*
 • Regio Noord-Holland Noord, 5 zorgaanbieders, 2019 – heden*
 • Regio Rijnmond, 12 zorgaanbieders, jun 2022 – heden
 • Regio Zuid-Holland Zuid, 9 zorgaanbieders, nov 2023 – heden

(* in deze regio’s is de Green Deal na afloop verlengd met afspraken voor meer resultaten.)

Nieuws

Nieuwe regionale Green Deal Zorg Zuid-Holland Zuid
Regionale Green Deal Zorg Noord-Holland Noord verlengd
Elf zorginstellingen in IJmond in actie voor duurzame zorg
Zes Utrechtse zorgorganisaties halen de Milieuthermometer Zorg
Regionale Green Deal Zorg Eindhoven/MRE 2021
Vervolg Green Deal Gezondheidszorg Hart van Brabant van start
In regio Hart van Brabant halen 9 zorginstellingen 18 certificaten Milieuthermometer Zorg
Tweede Green Deal Arnhemse zorg van start – resultaten eerste Green Deal Arnhem 2018 – 2020
Green Deal Zorg Helmond/ De Peel van start

“We hebben in Utrecht positieve ervaringen opgedaan met de Milieuthermometer Zorg. We gaan dit instrument nu ook inzetten om ons vastgoed op het Sanatoriumterrein de komende drie jaar stapsgewijs aan te pakken en klaar te maken voor de toekomst.”
Lex de Grunt (bestuurder Altrecht)

Regionale Green Deal Noord-Holland Noord verlengd (december 2022)