CO2-EMISSIES INKOPEN EN KETEN (SCOPE 3)

Onderzoek naar CO2-emissies in de keten (scope 3)
MPZ zoekt organisaties uit de langdurige zorg die hun CO2-emissies in de keten (scope 3) in beeld willen krijgen. Heeft jouw organisatie al een CO2-footprint van de eigen bedrijfsvoering opgesteld (scope 1 en 2), maar wil je ook weten hoe het zit met de klimaatimpact van materialen/grondstoffen in de keten, doe dan mee. Denk bijvoorbeeld aan CO2-emissies van de productie en het transport van goederen of van afvalverwerking.

Waarom meedoen?
De uitkomsten geven de organisatie houvast om duurzamere (inkoop)keuzes te maken op thema’s waar de impact groot is. In dit onderzoek word je ondersteund bij de dataverzameling om snel te komen tot een raming van de CO2-scope 3-emissies.

Voor wie?

  • Jouw zorgorganisatie werkt in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg of GGZ
  • Je hebt een CO2-footprint van aardgas, elektriciteit en brandstoffen voor vervoer (scope 1 en 2), bijvoorbeeld met een ingevulde Milieubarometer

Wat verwachten we van jou?

  • Deelname aan online startbijeenkomst met uitleg methode
  • Jij bent milieucoördinator bij de organisatie, en je collega’s bij de afdelingen inkoop en financiën willen helpen met het aanleveren van gegevens
  • We komen langs en in 1 dagdeel zetten we samen alle gegevens op een rij. Reken op 2 uur voorbereiding en reserveer nog enkele uren voor het opzoeken van resterende informatie.

Voor dit project kan niet meer worden aangemeld.