Terug naar zoekresultaten

Absorptiekoeling

Beschrijving

Behalve door elektrische compressiekoeling (traditionele koelmachine) kan ook koude geproduceerd worden door toepassing van absorptiekoeling. Absorptiekoeling is koeling op basis van restwarmte. Er is geen compressor nodig: er wordt gewerkt met chemische aantrekkingskrachten en met warmte als energiebron. Absorptiekoeling heeft een laag elektrische vermogen en is betrouwbaar.

Vaak wordt een absorptiekoelinstallatie gecombineerd met elektrische koeling voor het opvangen van pieken.

Absorptiekoeling is toepasbaar:

  1. ingeval warmte (restwarmte uit processen of op basis van een gasmotor of stadsverwarming) aanwezig is van een voldoende hoog temperatuursniveau (> 95°C) en
  2. als het gehele jaar een niet te sterk wisselende koelbehoefte aanwezig.

De maatregel is vooral toepasbaar bij nieuwbouw of renovatie.

Milieu aspecten

Absorptiekoeling is een energiezuinige methode van koelen. Een ander belangrijk milieuvoordeel is dat gebruik wordt gemaakt van water als koelmiddel. Absorptiekoeloing is relatief stil.

Financiële aspecten

Bij aanwezigheid van voldoende grote basis koudevraag (> 400 kW) en lage warmteprijs in relatie tot de elektriciteitsprijs is absorptiekoeling een rendabele optie. De terugverdientijd voor absorptiekoeling is 5 tot 7 jaar.

Bron: Infomil

De maatregel is afkomstig van Stimular.nl, een website die actueel gehouden wordt door Stichting Stimular. Op Stimular.nl vindt u nog meer besparingstips, voorbeelden en inspiratie, ook voor andere branches.