Terug naar zoekresultaten

Stap over op echte groene stroom

Beschrijving

Als je kiest voor in Nederland opgewekte groene stroom of zelf groene stroom opwekt, dan weet je zeker dat er daadwerkelijk CO2 wordt gereduceerd. Consumenten en klein-zakelijke gebruikers controleren op de website van HIER of hun groene stroom écht groen is. Groot-zakelijke gebruikers vragen bij hun energieleverancier de ‘Garanties van Oorsprong’ op.

Grijze stroom wordt opgewekt uit kolen, olie, aardgas of kernenergie. Groene stroom is een verzamelnaam voor stroom die op duurzame wijze wordt opgewekt, d.w.z. uit duurzame onuitputtelijke bronnen, zoals wind, zon, waterkracht en biomassa.

Groene stroom komt uit hetzelfde stopcontact als grijze stroom. Bij het beoordelen of stroom groen is zijn twee zaken van belang:

  1. Aantoonbaarheid met Garanties van Oorsprong
  2. Additionaliteit

Aantoonbaarheid met Garanties van Oorsprong

Alle groene stroombronnen krijgen certificaten die aantonen dat ze groene stroom produceren. CertiQ geeft een certificaat uit voor elke groene MWh (= 1.000 kWh), een zogenaamde Garantie van Oorsprong (GvO), die 1 jaar geldig is. Op deze GvO staat waar en op welke manier de stroom is geproduceerd. De producent mag deze GvO verhandelen. Zodra de stroom aan een eindgebruiker is geleverd, moet de leverancier de GvO uit de markt halen (cancellen).

Additionaliteit

De meeste mensen die groene stroom kopen willen dat de inkoop van groene stroom ook daadwerkelijk leidt tot meer productiecapaciteit van groene stroom. Dit heet ‘additionaliteit’.

Omdat in Europa als geheel het aanbod van GvO’s groter is dan de vraag, resulteert de aankoop van groene stroom niet altijd in méér duurzame elektriciteitsproductie. Vaak worden GvO’s van duurzame elektriciteitsinstallaties elders in Europa verkocht aan Nederlandse energieleveranciers die zo grijze stroom vergroenen. Vooral certificaten van Noorse waterkracht en Europese wind worden veel verhandeld, de opbrengst wordt echter niet gebruikt om méér duurzame elektriciteit op te wekken. Deze stroom wordt sjoemelstroom genoemd. Veel partijen met kennis van CO2-footprints kennen aan sjoemelstroom dezelfde CO2-emissie toe als aan grijze stroom.

Als je kiest voor ‘echte groene stroom’ weet je zeker dat er wél CO2 wordt gereduceerd. Echte groene stroom wek je zelf op of je koopt hiervoor in Nederland opgewekte groene stroom. Consumenten en klein-zakelijke gebruikers controleren op de website van HIER of hun groene stroom écht groen is. Groot-zakelijke gebruikers vragen bij hun energieleverancier de ‘Garanties van Oorsprong’ op.

In theorie kan ‘echte groene stroom’ ook elders uit Europa komen. Voorwaarde daarvoor is dat het exporterende land deze groene stroom dan niet meetelt in diens rapportages aan de Europese Commissie over de in dat land geproduceerde duurzame elektriciteit. Dit gebeurt in de praktijk echter vrijwel nooit, waardoor ook deze stroom sjoemelstroom genoemd wordt.

Groene stroom én groene leverancier

Daarnaast is er ook een verschil in duurzaamheid en duurzame ontwikkeling van de leveranciers zelf. WISE, Greenpeace, Natuur & Milieu en de Consumentenbond onderzoeken elk jaar de duurzaamheid van alle stroomleveranciers in Nederland, sinds 2018 ook voor de zakelijke markt. Stroomleveranciers hebben soms verschillend inkoop-/leveringsbeleid voor hun particuliere en zakelijke klanten en daarom kan de score in beide lijsten verschillend zijn. ZZP’ers en kleine bedrijven kunnen het best de ranking voor consumenten gebruiken.

Uit de analyse blijkt dat er grote verschillen zijn. De voorlopers worden echt als groene leveranciers gezien, terwijl de rest nog een slag heeft te maken. Op de website van WiseNederland vind je het rapport.

Toepasbaarheid

Je kunt eenvoudig overstappen op groene stroom. Bij overstappen regelt de nieuwe energieaanbieder de afmelding bij je oude leverancier.

Indien je geen leverancier kunt kiezen, bijvoorbeeld omdat je in een bedrijfsverzamelpand zit, kan je de GvO’s ook los kopen bij een intermediair, zoals Groenbalans. Voor een complete lijst zie de aanbiederslijst die te vinden is via de website van Certiq.

Milieu aspecten

Bij de opwekking van groene stroom komen geen of weinig stoffen vrij die schadelijk zijn voor het milieu en onze gezondheid zoals kooldioxide (CO2), zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxide (NOx). De bronnen voor groene stroom zijn onuitputtelijk, terwijl de bronnen voor grijze stroom (fossiele brandstoffen) op den duur opraken.

Financiële aspecten

Echte groene stroom is iets duurder. Voor 100.000 kWh betaal je zo’n € 600 extra voor Nederlandse windstroom t.o.v. grijze stroom. Vergelijk de prijzen van energieleveranciers bijvoorbeeld op www.energievergelijken.nl.

Aanvullende informatie

Wise geeft helder geschreven uitleg met goede plaatjes. Weliswaar geschreven voor consumenten, maar ook zakelijk goed bruikbaar.

Ook met groene stroom is het zinvol om energie te besparen. Het is nog niet mogelijk om de hele Nederlandse energiebehoefte op te wekken met duurzame energiebronnen. Zuinig zijn met groene stroom betekent dat er minder grijze stroom nodig is. Daarnaast bespaar je minstens zoveel kosten als bij besparen op grijze stroom.

Bron: Stichting Stimular, Hier, www.skao.nl/groene-stroom, WiseNederland

De maatregel is afkomstig van Stimular.nl, een website die actueel gehouden wordt door Stichting Stimular. Op Stimular.nl vindt u nog meer besparingstips, voorbeelden en inspiratie, ook voor andere branches.