De regiegroep

In de regiegroep zitten ministerie van EZ, ministerie van Infrastructuur en Milieu, ministerie van Binnenlande Zaken en Koninkrijkrelaties, ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, RWS, RVO, MPZ, RadboudUMC, Reinier de Graaf Ziekenhuis, Intrakoop, NVTG, MVO Nederland, DCMR, ODNZKG, Amsterdam, IVN, WUR, Van Beek, Strukton en Philips.

De regiegroep heeft 8 werkgroepen ingesteld:

  koers groepen
 1. Werkgroep Toekomstagenda, punt op de horizon
 2. Werkgroep Nulmeting, stand van zaken
 3. Werkgroep Regionale Aanpak, samenwerken zorgaanbieders en lokale overheden
 4. Inhoudelijke thema groepen
 5. Werkgroep Energie
 6. Werkgroep Duurzaam Inkopen
 7. Werkgroep Voeding
 8. Werkgroep Medicijnen en Water
 9. Communicatie
 10. Werkgroep Communicatie

1. Werkgroep Toekomstagenda

Trekker: Eric Mimmel (Radboud UMC)

De werkgroep stelt een toekomstagenda op voor zorginstellingen, het punt aan de horizon voor een duurzame zorg. Dit is een leidraad bij het ontwikkelen van een duurzame en energieneutrale bedrijfsvoering. Onderdeel is een roadmap om verbetermaatregelen aan het vastgoed op een natuurlijk moment door te voeren. Ter inspiratie brengt de werkgroep goede voorbeelden in beeld van bestaande verbeterplannen en al doorgevoerde maatregelen bij verschillende instellingen. Uit deze informatie (roadmap, toekomstagenda en voorbeelden)kan elke instelling datgene kiezen dat voor haar het beste past. Op deze manier levert de zorg actief bijdrage aan blijvende verduurzaming van onze samenleving, ook na afloop van de Green Deal periode.

2. Werkgroep Nulmeting

Trekker: Luc Lenearts (Philips)

De werkgroep maakt een nulmeting van duurzaamheid in de zorg. Doel is om de voortgang van de Green Deal te meten en elkaar te inspireren. De Green Deal ambitie is dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorgaanbieders een aanvang hebben gemaakt met de systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. De werkgroep heeft in 2017 een inventarisatie gedaan onder ziekenhuizen en grote zorginstellingen.
GD Nulmeting werken aan duurzaamheid tussenstand 10 april 2017, MPZ

3. Werkgroep Regionale Aanpak

Trekkers: Edgar Zonneveldt (Amsterdam), Patrick Teunissen (ODNZKG) en Adriaan van Engelen (MPZ)

De lokale aanpak loopt in Breda, Amsterdam, regio Haarlem, regio Leiden, Utrecht, Apeldoorn, Hart van Brabant, regio Utrecht, Eindhoven en binnenkort meer gemeenten. De aanpak is veelbelovend om zowel lokale overheden als groepen zorginstellingen bij te Green Deal te betrekken.

4. Werkgroep Energie

Trekker: Frank Visscher (Van Beek)

Energiebesparing geeft lagere exploitatiekosten en maakt zorggebouwen toekomstbestendig. De werkgroep Energie heeft drie zorginstellingen begeleid met een “Energy Trek” aan.

Lees voor de uitkomsten Energy Trek

5. Werkgroep Duurzaam Inkopen

Trekker: Jesse Schrama (Intrakoop)

20 miljard euro is in de zorg inkoop gerelateerd. De werkgroep heeft geresulteerd in meer samenwerking met inkoopverenigingen.

6. Werkgroep Voeding

Trekkers: Foodprofessor, ConsumerView en Instituut Food en Biobased research

De werkgroep heeft workshops gehouden met goede voorbeelden van duurzame catering en het voorkomen van voedselverspilling.

7. Werkgroep Medicijnen en Water

Trekkers: Julian Starink en Jochem van Westerop (ministerie v. I&W en RWS)

Resten van medicijnen komen na gebruik via het riool in de waterketen terecht. Eind 2016 is de landelijke Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater van start gegaan. De werkgroep sluit hierbij aan en een bijdrage is geleverd aan het landelijk plan van aanpak 2018.

Publiciteit over de green deal:
NVZ website
Op weg naar duurzame zorg; 2017, Zorginstellingen