Betrokken partijen Green Deal Duurzame zorg voor een gezonde toekomst
07-11-2019

Rijksoverheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brancheorganisaties
ActiZ
GGZ Nederland
Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Nederlands Huisartsengenootschap
Landelijke Huisartsen Vereniging

Zorgaanbieders
Stichting Aafje thuiszorg huizen zorghotels
Stichting Abrona
Accolade Zorg
Stichting Altrecht
Amarant
Amsta
Antonius Zorggroep
Archipel Zorggroep
Argos Zorggroep
Stichting AxionContinu Groep
Bartholomeus Gasthuis
Stichting BovenIJ Ziekenhuis
Brabantzorg
Stichting Brentano Amstelveen
Stichting Careyn
Stichting Cordaan
GGZ-Delfland
Deventer Ziekenhuis
Dijklander Ziekenhuis
GGZ-Eindhoven
Fier
Stichting Flevoziekenhuis
De Forensische Zorgspecialisten
Stichting ‘s Heeren Loo Zorggroep
Stichting Heliomare
Stichting De Hoogstraat
De Hoop ggz
Innoforte
Interzorg Noord Nederland
Kennemerhart
Kentalis
De Koperhorst
Het Laar
Stichting LeekerweideGroep
Medisch Centrum Leeuwarden
Stichting Libertas Leiden
Libra Revalidatie & Audiologie
Stichting Magentazorg
Zorgcentrum Mennistenerf
Bevolkingsonderzoek Midden-West
Stichting Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek
Noorderbreedte
OLVG
Wijkzorgcentrum Pennemes
Stichting Pleyade
Pro Persona
Stichting Reinaerde
Reinier de Graaf Ziekenhuis
De Rijnhoven
Rode Kruis Ziekenhuis
Stichting Schakelring
Sterk Huis
Tergooi Ziekenhuis
ViVa! Zorggroep
WIJdezorg
Woonzorggroep Samen
ZGT
Zorggroep Charim
Zorgpartners Midden-Holland
ZorgSpectrum
Zuyderland MC
Stichting Prisma
Pieter van Foorest
Isala Klinieken Zwolle
Bevolkingsonderzoek Zuid West
Ipse de Bruggen

Andere branche- en koepelorganisaties
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
Federatie Medisch Specialisten
Nederlandse Orthopaedische Vereniging
Patiëntenfederatie Nederland
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Zorgverzekeraars Nederland
Vereniging Milieu Platform Zorgsector
Intrakoop
Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement
Branchevereniging VHG
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Gemeenten
Gemeente Amersfoort
Gemeente Amstelveen
Gemeente Arnhem
Gemeente de Bilt
Gemeente Breda
Gemeente Haarlem
Gemeente Hilvarenbeek
Gemeente Houten
Gemeente Lopik
Gemeente Rhenen
Gemeente Utrecht
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Gemeente Veenendaal
Gemeente Vijfheerenlanden
Gemeente Woerden
Gemeente Zaanstad
Gemeente Zeist

Provincies
Provincie Utrecht

Omgevingsdiensten
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Omgevingsdienst IJmond
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Omgevingsdienst Regio Arnhem
Omgevingsdienst Regio Utrecht
Omgevingsdienst West-Holland
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

NVB en Banken
Nederlandse Vereniging van Banken
ABN AMRO Bank N.V.
Rabobank
BNG Bank N.V.
ING
Triodos Bank N.V. en Triodos Groenfonds N.V.

Overige partijen
Avans Hogeschool
BBN Adviseurs
Boehringer Ingelheim bv
Bogin
Deerns
De Jonge Specialist
Dutch Cuisine
Economic Board Utrecht
Eiffel
FLOOW2 Healthcare
FoodforCare
Gupta Strategists B.V.
International Smart Solutions Development (ISSD B.V.)
IVN Natuureducatie
Konica Minolta Business Solutions Nederland BV
Landschappen NL
Mediq Medeco
MVO Nederland
Nature for Health
Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Neprofarm
OaktreeGroup
Onze Zorg is Opgewekt
Pharmacare.ai
Pharmafilter BV
PGGM
Philips Electronics Nederland B.V.
Platform Patiënt en Voeding
Power Quality Saving B.V.
Roche Nederland
Siemens Healthineers
Signify
Staatsbosbeheer
Stichting Bee Foundation
Stichting Corazon
Stichting Eten+Welzijn
Stichting Goed voor Goed
Stichting MeProMed
Stichting Milieukeur
Stichting Nederlands Normalisatie-instituut
Strukton Worksphere
SUEZ Recycling and Recovery Netherlands
Sweco Nederland B.V.
Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.
Van Beek Ingenieurs B.V.
Van Straten Medical B.V.
Zorginstituut Nederland
ZonMw
Janssen Biologics B.V.
Urgenda Amsterdam
Pameijer Rotterdam
Medex
Draaijerpartners
Novo Nordisk
MediSchoon
CEW
Wetsus
Teva Nederland
VHG
PowerQ
Kilowatts
FiZi Financials in de zorg
PwC | Partner
Takeda Nederland B.V.
Triocare
Omring
Leger des Heils
Van Waarden Advies
Stichting Aveleijn
TU Delft
CZ groep
Stichting Cicero Zorggroep
Eldercare