28 september 2020

Medici bevorderen de gezondheid van het individu en van de samenleving. De zorgsector is een grootgebruiker van energie, water en grondstoffen en is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de totale CO2 uitstoot. Daarmee heeft de sector (in)direct een potentieel negatief effect op gezondheid. Ondertekenaars van dit manifest roepen daarom bestuurders en collega zorgprofessionals in de sector op om aandacht te schenken aan het verduurzamen van hun ziekenhuis, zorginstelling of praktijk. Daarnaast doen wij ook een oproep aan de overheid om de verduurzaming van onze samenleving een hogere prioriteit te geven.

Het doel van het manifest is:

1. Medici en aankomende medici die aan duurzaamheid willen werken, met elkaar in contact brengen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot:

  • Oprichten van ‘green teams’ van zorgprofessionals in ziekenhuizen en grote zorginstellingen
  • Aanwijzen van een verantwoordelijke zorgprofessional voor duurzaamheid in praktijk of kleine zorginstelling
  • Oprichten van werkgroepen duurzaamheid per medisch specialisme
  • Opname van het onderwerp in (na)scholing en opleiding van (aankomende) medici

2. Duurzaamheid een topprioriteit te geven bij bestuurders en het nieuwe Kabinet in 2021.

Het manifest kan tot 16 november worden ondertekend en wordt daarna aangeboden aan de artsenfederatie KNMG en de Tweede Kamer. Ondertekenaars kunnen het manifest daarnaast aanbieden aan hun bestuurders, afdelingshoofden, praktijkeigenaar.

download het Manifest voor medici

Dit manifest is een gezamenlijk initiatief van Iris Wichers (huisarts, NHG), Peter Blankestijn (internist-nefroloog UMC Utrecht) en Adriaan van Engelen (Milieu Platform Zorgsector) en tientallen medici. De oproep en het ondertekenen van het manifest wordt vanaf de start breed aanbevolen.

Het vervolg

Mail uw collega medici de oproep om ook het manifest te ondertekenen. Een voorbeeld tekst is beschikbaar.
Voorbeeldmail om door te sturen

Na het aanbieden van het manifest met lijst ondertekenaars aan de KNMG en de Tweede Kamer worden ondertekenaars uitgenodigd mee te denken om de zorg te verduurzamen. Deze actie is afgerond en wij gaan verder met de medici die zich melden.

De Vereniging Milieu Platform Zorgsector (MPZ) heeft intramurale zorginstellingen als lid en werkt met haar netwerk in de zorg van ruim 200 duurzaamheidscoördinatoren aan kennisuitwisseling voor duurzaamheid. MPZ was in 2015 de initiatiefnemer van de Green Deal Zorg. MPZ faciliteert de oproep voor het manifest en draagt het vervolg over aan netwerken van medici.