Manifest door 1000 medici getekend! Nu komt het vervolg

14 januari 2021

Medici bevorderen de gezondheid van het individu en van de samenleving. De zorgsector is een grootgebruiker van energie, water en grondstoffen en is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de totale CO2 uitstoot. Daarmee heeft de sector (in)direct een potentieel negatief effect op gezondheid. Ondertekenaars van dit manifest roepen daarom bestuurders en collega zorgprofessionals in de sector op om aandacht te schenken aan het verduurzamen van hun ziekenhuis, zorginstelling of praktijk. Daarnaast doen wij ook een oproep aan de overheid om de verduurzaming van onze samenleving een hogere prioriteit te geven.

vervolg door MPZ

MPZ was in 2015 de initiatiefnemer van de Green Deal Zorg. Vanaf toen zijn veel instellingen en bestuurders zich over duurzaamheid gaat uiten. In 2020 MPZ faciliteerde mede de oproep voor het manifest voor duurzame zorg en ziet nu overal initiatieven opbloeien. Tezamen gaan wij de boodschap voor duurzaamheid versterken. MPZ beoogt in vervolg hierop:

- als kenniscentrum kennis bundelen en ontsluiten
- samenwerken met alle partijen
- de leden (200 zorginstellingen) ondersteunen met het opzetten van green teams met medici en het uitwisselen van ervaringen

Voor het samenwerken met alle partijen benoemen we hieronder de initiatieven die zich inspannen voor een duurzame zorg:
- Green Deal Zorg 2.0
- Netwerk Groene OK,
- NVTG, werkgroep Zorg voor Klimaat
- Werkgroep Zorg 2025 (jonge zorgverleners, visie op toekomstige zorg) auteurs green paper
- NVOG (gynaecologen) – projectgroep duurzaamheid ‘gynae goes green’
- De Jonge Specialist, werkgroep Groene Geneeskunde
- De Geneeskundestudent, werkgroep Duurzaamheid
- Jonge Klimaatbeweging, werkgroep gezondheidszorg
- Lovah (huisartsen in opleiding) – werkgroep Duurzaamheid

projecten met medici
- LNV/NHG project opstellen draaiboek duurzame praktijk
- KNMT, in wording, werkgroep voor draaiboek duurzame tandartspraktijk

Onderwijs over duurzaamheid voor medici
- Academic Maastricht Centre for Global Health
- Sustainable Healthcare, Athena Institute, Vrije Universiteit Amsterdam

Het overzicht is niet volledig, mogelijk aanvullingen horen we graag.

Terugblik op het Manifest

Het manifest is van oktober-december 2020 door 1000 medici getekend.

Ondertekenaars en overigen kunnen het manifest nog steeds aanbieden aan hun bestuurders, afdelingshoofden, praktijkeigenaar.

download het Manifest voor medici

het Manifest is eind december met de lijst medetekenaars aangeboden aa n 2e kamer, KNMG en FNU. Met odnerstaande brief
Brief aan cie 2e kamer met Manifest
Brief aan KNMG met Manifest
Brief aan NFU met Manifest

Dit manifest was in 2020 een gezamenlijk initiatief van Iris Wichers (huisarts, NHG), Peter Blankestijn (internist-nefroloog UMC Utrecht) en Adriaan van Engelen (Milieu Platform Zorgsector) en duizend medici.

Het doel van het manifest is:

1. Medici en aankomende medici die aan duurzaamheid willen werken, met elkaar in contact brengen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot:

  • Oprichten van ‘green teams’ van zorgprofessionals in ziekenhuizen en grote zorginstellingen
  • Aanwijzen van een verantwoordelijke zorgprofessional voor duurzaamheid in praktijk of kleine zorginstelling
  • Oprichten van werkgroepen duurzaamheid per medisch specialisme
  • Opname van het onderwerp in (na)scholing en opleiding van (aankomende) medici

2. Duurzaamheid een topprioriteit te geven bij bestuurders en het nieuwe Kabinet in 2021.