Resultaten eerste Green Deal Zorg

Publicatie resultaten Green Deal Zorg, 2018, Green Deal

De eerste Green Deal Zorg startte oktober 2015 en stond sterk in het teken van het stimuleren van bewustwording en het meekrijgen van bestuurders van instellingen met het werken aan duurzaamheid. Met veel zorgbestuurders is de dialoog aangegaan.

Resultaten zijn:

> 84 zorginstellingen zijn in 10 regionale samenwerkingsverbanden aan de slag gegaan met de Milieuthermometer Zorg. De instellingen borgen aandacht voor duurzaamheid met tientallen maatregelen en de bestuurders zijn daarbij betrokken. De gemeenten verminderen als partner de handhaving en organiseerden lokale kennisbijeenkomsten.

> Ook een 20-tal individuele ziekenhuizen en zorginstellingen hebben de uitdaging voor het keurmerk Milieuthermometer opgepakt. Het keurmerk is intussen toonaangevend in de zorg.

> Nulmeting op basis van enquêtes gaf het inzicht in de aandacht van cure en care voor het thema duurzaamheid. 45% ziekenhuizen en 25% overige instellingen heeft in 2018 aandacht voor het thema duurzaam. Ook de bestuurders van de brancheorganisaties NFU, NVZ, ActiZ, GGZ en VGN werden gedurende de drie jaren geïnteresseerd en gemotiveerd.
GD Nulmeting werken aan duurzaamheid tussenstand 10 april 2017, MPZ

> De werkgroep toekomstagenda heeft de zorg van de toekomst als wenkend perspectief uitgetekend.

> De werkgroep energie heeft bij de instellingen LUMC, NKI-AVL en Altrecht een energie-trek uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een mooi reisverslag.
Reisverslag, klik op de logo’s rechts onderin voor de individuele reisverslagen.

> De werkgroep medicijnresten het meegedacht met het Deltaprogramma water, voor de aanpak van verwijderen medicijnresten uit afvalwater. Het ministerie van IenW voert de regie. Diverse instellingen werken mee aan pilots.
Voortgangsdocument ketenaanpak medicijnresten uit water, 2017

In het jaar 2018 is het vervolg op de green deal verkend samen met de branches, verzekeraars, banken en VWS. Het draagvlak is onderzocht waarbij nauwe is aangesloten op de ambities van het Rijk voor de thema’s energie, circulair en medicijnresten uit afvalwater. Achter deze maatschappelijke opgaaf hebben alle partijen zich verenigd.

Als extra thema is `gezond makende leefomgeving en milieu´ benoemd voor de verbinding van duurzaam met de core business van gezondheidszorg. Een gezond makende leefomgeving leidt tot minder ziekten en zorgvraag. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Daarmee zijn ook de medici nauw betrokken geraakt bij de vervolg green deal,

De green deal Zorg is veelvuldig in de landelijke en regionale publiciteit gekomen. Hier daarvan twee artikelen
Green deal "DIT IS HET MOMENTUM" artikel Zorginstellingen, 2017, Green Deal

  • De Green Deal Nederland op weg naar duurzame zorg is gedurende de looptijd van 3 jaar gesteund door het ministerie van EZK. Het ministerie van VWS heeft in 2018 de voorbereiding op de vervolgdeal gefaciliteerd.