Gevaarlijke Stoffen Applicatie Zorg

Milieu Platform Zorgsector (MPZ) heeft voor ziekenhuizen en zorginstellingen de Gevaarlijke Stoffen Applicatie ontwikkeld, met daarin een zorgspecifieke databank gevaarlijke stoffen.

De Applicatie geeft informatie om veilig om te gaan met de stoffen waarmee gewerkt wordt. Of het nu gaat om alcohol 70% of over de reinigingsmiddelen, de databank verschaft recente informatie. Ook geeft de databank aan hoe te handelen bij incidenten en welke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden. Verder krijgt de gebruiker informatie over de fysische en chemische eigenschappen van zorgspecifieke stoffen. De informatie wordt gepresenteerd in de vorm van veiligheidsinformatiebladen (VIB) en werkinstructiekaarten (WIK).

Bekijk de pp mpz demo gevaarlijke stoffen applicatie, 2023, mpz of log direct in op de gevaarlijke stoffen applicatie.

Arbowet en persoonsregistratie CMR-stoffen

Voor een speciale categorie gevaarlijke stoffen, de zogenaamde CMR-stoffen, gelden aanvullende verplichtingen vanuit de Arbowet. Als medewerkers (mogelijk) blootgesteld worden aan stoffen met een CMR classificatie dan moet de werkgever hiervan op persoonsniveau een registratie bijhouden, zodat men in de toekomst een verband kan leggen tussen werk en de ziekte van een werknemer. In bestand hieronder wordt beschreven hoe zorginstellingen kunnen voldoen aan deze eis met behulp van de Gevaarlijke Stoffen Applicatie.

Arbowet en persoonsregistratie CMR-stoffen, 2021, MPZ

Beheer

De Gevaarlijke Stoffen Applicatie wordt door Stichting MPZ en de abonnementhouders zelf beheerd. De abonnementhouders vormen samen de gebruikersgroep die (naar behoefte) regelmatig bijeenkomt en een plan van aanpak opstelt voor onderhoud en gewenste aanvullingen van de databank. Zo wordt de vulgraad en de kwaliteit van de werkinstructiekaarten doorlopende verbeterd. Deze samenwerking bespaart de deelnemers tijd en bespaart de instellingen geld.

Meer info

De kosten voor een ziekenhuis zijn circa € 3500,- per jaar excl btw voor software inclusief de database stoffen. MPZ leden krijgen korting.

Voor het afsluiten van een abonnement op de databank belt of mailt u voor de voorwaarden naar Sven Talman of Adriaan van Engelen van het bureau Milieu Platform Zorgsector. Via het contactformulier kunt u uw vragen direct mailen.