Vul hieronder uw emailadres is om direct de tool (Excel) te downloaden

E-mail*

Toelichting op de tool

14 juni 2019

Samenvatting
De MPZ tool heeft als doel snel inzicht te geven in de route naar CO2 reductie in het vastgoed en wat dat inhoud voor de te nemen maatregelen en het MOP (Meerjaren Onderhoudsplan).

De energiemaatregelen zijn de belangrijkste maatregelen gezien vanuit wetgeving (erkende maatregelen energiebesparing) en verdere maatregelen voor CO2 reductie met een langere terugverdientijd.

De kosten voor de maatregelen zijn geschat op basis van normgetallen in €/m2 BVO, waar in de bouw mee wordt gerekend. De terugverdientijden zijn schattingen. De waarden geven een nuttige eerste indruk.

Het staat ieder vrij zijn eigen investeringen (bijv. op basis van offertes) en schatting voor terugverdientijden in te voeren in werkblad “bron” om daarmee de berekening nauwkeuriger te maken.

De tool geeft een inschatting voor energieverbruik en CO2 emissie voor de periode tot 2030 – 2050 om daarna met de MOP en LTHP aan de slag te gaan.

De MPZ tool geeft voor een zorgorganisaties voor 1 of meer locaties de toekomst aan voor
- De te nemen wettelijk erkende en overige energiemaatregelen
- De investeringskosten
- De terugverdientijd
- De jaarlijkse besparingskosten
- De cumulatieve investeringen
- De cumulatieve besparingen
- De jaarlijkse CO2 footprint
- Een samenvatting met de uitkomst van investeringen, besparingen voor alle locaties tezamen tussen nu en 2030-2050

Eerste punten om in te vullen:
- Op werkblad samenvatting kunt u de energieprijs invullen
- op werkblad locatie 1 en verder kunt u de locatienamen aanpassen
Per locaties geeft u aan:
- M2 BVO en GO
- Bouwjaar
- Aantal bouwlagen
- Energieverbruik elektra 2018
- Energieverbruik gas 2018
- Warmteverbruik in GJ 2018
- opgewekte elektra (door PV0 en warmte (door WKO en/of Warmtepompen)

Keuze maatregelen
De maatregelen zijn de wettelijke lijst Erkende Maatregelen Energiebesparing (maart 2019) voor de zorgsector, uitgezonderd maatregelen voor stoom, perslucht en zwembaden.
Deze wettelijke maatregelen hebben een terugverdientijd van (over het algemeen) minder dan 5 jaar. reken liever niet te nauw, het zijn wettelijke maatregelen om uit te voeren.

Aanvullend zijn maatregelen in de lijst opgenomen met langere terugverdientijd. Dit betreft na-isolatie van de schil (vloer, muren, dak), PV-panelen, warmtepompen, enz. Juist met deze maatregelen met een tvt > 5 jaar is vergaand energiereductie en CO2 besparing mogelijk en daardoor zijn deze maatregelen ook nodig voor de sectoropgaaf voor 2030.

De MPZ CO2 tool sluit aan bij de wettelijke Informatieplicht en de EED-audit. Na invullen van de tool kunt u de informatieplicht sneller oppakken (en ook andersom). De tool helpt ook bij opstellen EED, of voor de Milieuthermometer Zorg.

Inplannen maatregelen
De maatregelen zijn in te plannen in de periode 2019 en verder.
- Eerst selecteert u de maatregel “van toepassing”
- Vervolgens zet u in het jaar van uitvoer een “1”. U kunt het werk ook verdelen door in 2 achtereenvolgende jaren “0,5” in te voeren
De excel berekent op jaarbasis de investeringen, besparingen in € en energie en CO2. De uitkomsten van de locatie verschijnen in de tabel en grafieken.

Inplannen maatregelen voor kleine woningen
Voor veel kleine locaties/woningen kunt u de portefeuille als geheel aanpakken. Via de installateur kunt u bijvoorbeeld het werk wegzetten voor inregelen van installaties, na-isoleren leidingen en appendages, aanbrengen LED, inventariseren verdere opties.
Maatregelen die u treft kunt u spreiden over enkele jaren om de jaarlijkse uitgaven te spreiden. De meeste maatregelen verlagen de kosten direct, dus is inplannen op korte termijn verstandig.

Toelichting op de berekeningen
Per maatregelen is:
- de investering € berekent als m2 BVO x €/m2
- de besparing € berekent als investering gedeeld door jaren tvt. De berekening is mede afhankelijk van de energieprijzen voor elektra en gas, als die afwijken van € 0,08 per kWh en € 0,65 per m3 aardgas (incl btw).
- Reductie aardgas (m3) is de kostenbesparing gas gedeeld door aardagprijs.
- Reductie elektra (kWh) is de kostenbesparing elektra gedeeld door elektraprijs.
- Voor maatregelen die invloed hebben op zowel elektra als gas is een verdeling toegepast.

Wat u niet moet vergeten
De belangrijkste route voor de energietransitie is:
- Nieuwbouw energieneutraal bouwen, dan bent u gereed voor 2050. De meerkosten verdienen zich nu al terug.
- Energiebeheer instellen (10% reductie energiekosten)
- Inregelen klimaatinstallaties ((10% reductie energiekosten)
- LED toepassen op alle verlichting (10% reductie energiekosten)
- PV panelen (15% reductie energiekosten)
- Isoleren en de stap naar warmtepompen nemen (15% reductie energiekosten)