Wie werken met de Milieuthermometer Zorg


Honderden zorginstellingen in het hele land werken met de Milieuthermometer Zorg aan het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. In 2012 zijn de eerste ziekenhuizen gecertificeerd. Zo behaalde het OLVG Ziekenhuis bijvoorbeeld zilver (OLVG heeft inmiddels goud voor beide ziekenhuislocaties).

De groep blijft groeien, intussen zijn er ruim 460 certificaathouders. Binnen MPZ geven bijna alle leden aan te werken met het schema.

De Milieuthermometer Zorg maakt concretisering van het milieubeleid met heldere doelen mogelijk
OLVG