10-10-2017 grote stap vooruit naar duurzame zorg

Op 10-10-2017, de dag van de duurzaamheid, hebben bestuurders van het Ministerie van VWS, diverse brancheorganisaties, zorgaanbieders en MPZ onder leiding van de DG Bas van Dungen de urgentie besproken van verduurzaming in de zorg.

Sinds dit voorjaar is binnen het ministerie een Green Team opgestaan om VWS een rol te geven voor duurzaam. De sessie op 10-10 resulteerde in een gedeelde uitkomst dat er een taak ligt voor het ministerie om regie te voeren om in lijn met wetgeving en het nieuwe regeerakkoord met een plan voor duurzame zorg te komen.

De ambities is op basis van routekaarten de samenwerking met alle partijen af te spreken. De inbreng van kennis van (leden van) MPZ zal voor de routekaarten centraal staan. De brancheorganisaties en VWS denken gelijk mee, zodat routekaart voor iedereen een aantrekkelijke reis wordt.  
3 thema’s staan centraal:

  1. energietransitie
  2. circulaire economie
  3. aanpak van medicijnresten in afvalwater


Het streven is dat voorjaar 2018 twee routekaarten op tafel liggen met daarin deze drie thema´s, een voor de cure en voor de care. Daarna zal met bestuurder van alle zorgkoepels aan het plan van aanpak gewerkt worden om te komen op een vervolg van de landelijke green deal voor 2019-2021.