In de provincie Utrecht al 100 Milieuthermometer Zorg certificaten

15-02-2024

Op 14 februari 2024 werd de mijlpaal gevierd van het 100e Milieuthermometer Zorg certificaat voor zorgorganisatie Beweging 3.0. Dit gebeurde in bijzijn van zorgmedewerkers van de 26 Utrechtse zorgorganisaties die allemaal aan de slag zijn met de Milieuthermometer Zorg.

Aanpak provincie Utrecht bij verduurzamen zorg werkt
Gedeputeerde provincie Utrecht Huib van Essen: “Het verduurzamen van de zorg draagt bij aan onze ambitie om zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2050, een klimaatneutrale provincie te zijn. Om de zorginstellingen te helpen met het verduurzamen hebben wij samen met gemeenten een aanpak ontwikkeld. Dat die aanpak werkt, blijkt uit het feit dat er door verschillende zorginstellingen al 104 certificaten zijn behaald voor locaties in Utrecht: 4 gouden, 62 zilveren en 38 bronzen. Steeds meer locaties worden aardgasvrij. Landelijk lopen we voorop met onze aanpak.“

“We verbruiken nu 40% minder energie”
Zorgbestuurder Gerben Douma van Beweging 3.0 ziet werken aan duurzaamheid als vanzelfsprekend: “Duurzaam is voor nu doen, net als de zorg, kom in de doe-stand. Binnen de organisatie wordt gewerkt in Green Teams. Het is overweldigend hoe enthousiast daar op is gereageerd. De aanpak voor energiebesparing loopt. Op sommige locaties is het verbruik al 40% minder vergeleken met 2018. We streven ernaar om deze locaties in 2024 nog verder te verduurzamen en daarmee een volgende certificaat zilver te behalen.”

De provincie Utrecht helpt
De ambitie van provincie Utrecht is dat de Utrechtse zorginstellingen zo doorgaan en eind 2025 in totaal 210 locaties aantoonbaar hebben verduurzaamd. De provincie heeft samen met gemeenten een netwerk opgebouwd van zorginstellingen die werken met de Milieuthermometer Zorg van het Milieu Platform Zorgsector. Dit instrument helpt zorgorganisaties om stapsgewijs de organisatie te verduurzamen. Daarmee werken ze aan alle milieuthema’s, met extra aandacht voor het thema energie.
Het netwerk helpt om van elkaar te leren. De provincie ondersteunt het netwerk met kennisbijeenkomsten waarin duurzaamheidsmedewerkers kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen.

Overhandiging certificaat aan Beweging 3.0
Overhandiging 100e certificaat aan Beweging 3.0
Certificaathouders Milieuthermometer Zorg in Utrecht
Deelnemers netwerk Milieuthermometer Zorg in provincie Utrecht

Meer weten?

  • Kijk hier voor meer informatie over de Milieuthermometer Zorg
  • Kijk hier voor meer informatie over de aanpak van de provincie Utrecht.