In regio Hart van Brabant halen 9 zorginstellingen 18 certificaten Milieuthermometer

Negen zorginstellingen halen in 2017-2021 de Milieuthermometer brons of zilver in regio Hart van Brabant. Bij elkaar 3 x zilver en 15 x brons. Stichting Moed was de aanjager van deze regio Green Deal Hart van Brabant. Negen gemeenten, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) MPZ en Stimular gaven ondersteuning.

Instellingen met certificaat Milieuthermometer zijn


  • Amarant
  • Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ)
  • GGZ Breburg
  • Het Laar
  • Libra Revalidatie & Audiologie,
  • Prisma
  • Mijzo
  • Sterk Huis
  • Thebe

De resultaten zijn succesvol en in een mooie eindrapportage samengevat. De samenwerking wordt in 2021 voortgezet.

Quote van enkele bestuurders

Bestuurder Ronald Melder, Amarant
Brons is goed maar goud is beter. Met brons zijn we uitgedaagd. We gingen van 400 naar 3200 zonnepanelen maar zijn er nog lang niet. Met gedrag is nog vele te winnen en we moeten prestatie afspraken met onszelf maken.

Bestuurder Lonneke de Haan, Het laar
We zijn trots op zilver, verduurzamen past bij onze organisatie voor ouderenzorg. De Green Deal Zorg is een duwtje in de rug bij het borgen van structuur in de organisatie, taken zij thans goed belegd in het functiehuis.

Bestuurder Juliette van Eerd, GGZ Breburg
Goede geestelijke gezondheid gaat hand in hand met een gezonde aarde. Met kleine stappen, behapbare doelen pakken we het aan, net zoals bij de cliënten. Het samen doen is de opgaaf, de green deal sluit hierop aan.

Film Breburg gezondmakende omgeving voorbeeld Respijthuis Frits

Gerard Bruijniks, wethouder Loon op zand en portefeuillehouder hart van Brabant.
We hebben als regio de Green Deal Zorg omarmt met de verwachting dat organisaties door verlaagde regeldruk en meer eigen verantwoordelijkheid hun bedrijfsvoering planmatig verduurzamen. Ik ben er trots op dat dit mooie resultaten heeft opgeleverd.

Het motto van Hart van Brabant is samen op pad. Alle gemeenten zijn trots op de instellingen voor het werken aan duurzame zorg.