Regio Hart van Brabant: “Flinke boost van onze duurzame ambities door Green Deal Zorg 2.0”

De afgelopen drie jaar werkten 23 partijen uit regio Hart van Brabant samen aan verduurzaming in de zorg via de Green Deal Duurzame Zorg 2.0. In totaal vertegenwoordigen de deelnemende organisaties 209 zorglocaties. Het resultaat mag er zijn: de milieucertificering is gestegen van 20% naar 80% en duurzaamheid heeft nu een vaste plek veroverd op de agenda’s van deze organisaties. De deelnemers van deze Green Deal zetten de regionale samenwerking voort via de Green Deal Zorg 3.0. Een aansluiting op de landelijke Green Deal Zorg waarin ‘doe-projecten’ worden vormgegeven op basis van concrete afspraken en resultaten die relevant zijn voor de regio.

Brede impact
De impact van de Green Deal Zorg reikt ver: van het verduurzamen van gebouwen en terreinen tot het inspireren van mensen, zowel op de werkvloer als bij de cliënten en bewoners, als ook bij het bestuur. Met deze behaalde successen in het achterhoofd zijn alle betrokken partijen vastberaden om voort te bouwen op de resultaten via de Green Deal Duurzame Zorg 3.0, die nu wordt voorbereid.

De resultaten van Green Deal Zorg 2.0 in een notendop

  • De certificering van de deelnemende zorgorganisaties volgens de Milieuthermometer Zorg is gestegen van 20% naar 80%.
  • Gemiddeld is er een CO2-footprintreductie van 5,6% behaald. Daarnaast zijn de CO2- monitoring en -planning van alle organisaties volgens dezelfde standaard ingericht. Nu zijn de resultaten in de regio vergelijkbaar en is de impact meetbaar en bespreekbaar.
  • Bij de organisaties is er een strategisch duurzaamheidsbeleid ontwikkeld en bijna overal zijn er Green Teams opgestart.

Zorg in regio Hart van Brabant in duurzame versnelling
De samenwerkende partijen in Hart van Brabant streven naar verduurzaming van hun leefomgeving en stimuleren inwoners, bedrijven en organisaties om hetzelfde te doen. De zorgsector draagt hier, mede dankzij de Green Deal Zorg, aan bij. Nadat de eerste stappen zijn gezet in de Green Deal 1.0 is in 2.0 verder ingezet op het uitbreiden van de milieucertificering, kennisdeling en het monitoren van en sturen op CO2-uitstoot. In totaal deden 10 zorgorganisaties mee die op hun beurt weer 209 zorglocaties in de regio vertegenwoordigen. Hieraan zijn veel medewerkers en cliënten verbonden zijn. De Green Deal heeft hiermee een behoorlijke impact op verduurzaming van de regio, op de gebouwen, terreinen en mensen.

Belang van delen kennis en succesformules
Door inspiratie, kennis en succesformules met elkaar te delen en samen te ontwikkelen lukte het de zorgorganisaties om versneld te verduurzamen. Op deze manier hoeft het wiel niet bij elke instelling opnieuw uitgevonden te worden, maar doen ze het samen. Tijdens kennisbijeenkomsten vond verdieping plaats op thema’s als duurzame mobiliteit, vergroening, CO2-reductie en verduurzamen van gehuurd vastgoed.

“Gedurende de Green Deal namen steeds meer locaties zelf het initiatief om samen met cliënten duurzamer te werken en te leven”, vertelt Arnoud van de Boel, projectleider Milieu en Duurzaamheid bij Amarant. “Er is veel vooruitgang geboekt in het scheiden van afval en het besparen van energie. Dit niet alleen door (technische) maatregelen maar vooral door bewustwording en gedragsverandering. Dit is een belangrijke basis voor verdere stappen van verduurzaming.”


Hart van Brabant zorgorganisaties succesvol verduurzaamd

Eén standaard voor monitoring
Om resultaten met elkaar te kunnen vergelijken, gebruiken de zorgorganisaties dezelfde standaard voor de milieucertificering en CO2-monitoring. Ze stemden de wijze van gebruik op elkaar af, zodat resultaten vergelijkbaar zijn. De werkwijze geeft waardevolle inzichten zoals de onderlinge verschillen, achterliggende oorzaken, interessante patronen en inzichten ter input van verbetering. Ze zijn hierbij ondersteund door Stichting Stimular.
Vervolgens stelden de organisaties een routekaart op met inzichten in de geplande CO2-reductie per jaar. Zo is inzichtelijk waar bijsturing nodig is om de CO2-uitstoot te verminderen. Hiermee zijn de deelnemers voorlopers op het landelijk gebruik van routekaarten.

De Green Deal Duurzame Zorg 2.0 is een samenwerking tussen tien zorgorganisaties (Thebe, Het Laar, Sterk Huis, Amarant, Mijzo, GGZ Breburg, Prisma, Libra Revalidatie & Audiologie, Residentie Molenwijck, De Wever) en negen Regio Hart van Brabant-gemeenten (Waalwijk, Heusden, Dongen, Loon op Zand, Gilze en Rijen, Tilburg, Oisterwijk, Goirle, Hilvarenbeek). En mede mogelijk gemaakt door het Milieu Platform Zorg (MPZ), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMBW), Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Midpoint Brabant.

Lees het volledige nieuwsbericht op de site van Midpoint Brabant.