Alle Amsterdamse ziekenhuizen op koers met keurmerk Milieuthermometer Zorg
Fotograaf Jan Faessen

In 2013 heeft de gemeente Amsterdam met de directies van alle 7 ziekenhuizen en een groep partners het convenant duurzame zorg afgesloten waarbij de ziekenhuizen de start maakten met de Milieuthermometer Zorg.
December 2014 hadden allen het keurmerk op niveau brons of zilver behaald. De instellingen maken forse stappen vooruit richting een duurzame bedrijfsvoering. Bovendien stimuleert het keurmerk tot meer doen voor duurzaam dan gevraagd. Hiermee is iedereen op koers voor de afspraak om medio 2015 het niveau zilver te bereiken.

Convenant:
eerste convenant met de Milieuthermometer, 2013, Amsterdam