‘Vergroening van de zorg: MedTech aan zet?’

12-2-2021

De dokter, de ingenieur en de industrie schetsen op donderdag 4 maart, 16 uur, in het online Medical Delta Café ‘Vergroening van de zorg: MedTech aan zet?’ de wensen en (on)mogelijkheden van verdere vergroening. Van kleine, eenvoudige ‘quick wins’, tot een toekomstbeeld van hoe we tot een aanzienlijk groene(re) OK kunnen komen.

Sprekers

Drs. Gertine van der Vliet, directeur / bestuurder Medical Delta
Prof. dr. Jeroen Meijerink, chirurg RadboudUMC & voorzitter Landelijk Netwerk Groene OK
Dr. ir. Tim Horeman, assistent professor TU Delft en consortiumlid Medical Delta NIMIT
Dr. ir. Anne van der Eijk, manager OK Faciliteit & Centrale Sterilisatie Dienst LUMC
Jan-David van Luipen, Green Taskforce Medtronics Nederland
Prof. dr. Frank Willem Jansen, voorzitter Medical Delta

Zie voor volledig programma, tijden en inschrijven:
https://www.medicaldelta.nl/agenda/medical-delta-cafe-vergroening-van-de-zorg-medtech-aan-zet