Zorglocatie Spaar en Hout, Pro Senectute ontvangt bronzen certificaat.

Op 5 september ontving Linda Gols (locatiemanager) in zorglocatie Spaar en Hout, het bronzen certificaat Milieuthermometer uit handen van Adriaan van Engelen, directeur Milieu Platform Zorgsector. Dit gebeurde in aanwezigheid van Katja Adrichem van de gemeente Haarlem en Ria Blokker van de Omgevingsdienst IJmond. Spaar en Hout is koploper op het gebied van duurzaam ondernemen in de intramurale zorg.


In 2017 ondertekende de bestuurder van Pro Senectute, Rein Souwerbren, de overeenkomst met Green Deal Zorg met ondermeer de gemeente Haarlem en Omgevingsdienst IJmond. Hiermee zette Pro Senectute de eerst stap naar een duurzame organisatie. “We zijn trots op het behaalde certificaat voor Spaar en Hout. Pro Senectute is druk bezig duurzamer te ondernemen om milieuwinst te behalen en kosten te besparen. Het streven daarvoor is 20% energiebesparing in 2-3 jaar. We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie.”, aldus Souwerbren.

“Spaar en Hout is een van de koplopers op het gebied van duurzaam ondernemen in de intramurale zorg. Dat geeft een voorsprong. Komend jaar moeten alle zorginstellingen in Nederland vanuit de afspraken van het Klimaatakkoord aan de slag voor een eerste concept CO2 reductieplan richting 50% CO2 reductie in 2030 op weg naar klimaatneutraal.” licht Van Engelen toe.

Gols: “Naast onze zorglocatie Oranjestein in Doorn, dient nu ook Spaar en Hout als voorbeeld voor de andere locaties van Pro Senectute. Nu de kennis en kunde voldoende is gebleken, kunnen we dit snel verder brengen in de gehele organisatie.”

Geert-Jan Kok (teamleider dienstverlening): “Soms zijn het kleine aanpassingen, die op termijn veel winst opleveren. Denk aan het vervangen van TL-verlichting door ledverlichting. Deze zijn wel tweemaal zo duur, maar gaan meer dan dubbel zo lang mee. Waardoor de investering zichzelf weer terugverdient. Zo kunnen we een aantal zaken milieubewuster organiseren. Met behulp van logboeken over gas-, water- en elektriciteitsstanden, zijn de CV-ketels energiezuinig ingesteld. Verder letten we op duurzaamheid bij inkoop zoals energiezuinige apparaten, vervoer, voeding en doen we aan afvalscheiding.” Het Milieu Platform Zorgsector heeft hier een handige Milieuthermometer voor uitgegeven.