Challenge Duurzaamheidsverslag voor zorgorganisaties

04-03-2024 (update: 23-07-2024)

Milieu Platform Zorgsector roept intramurale zorginstellingen op deel te nemen aan de Challenge Duurzaamheidsverslag. De Challenge richt zich op twee doelgroepen:

 • Starters, hun challenge is om dit jaar een eerste duurzaamheidsverslag te schrijven!
 • Gevorderden, hun challenge is om hun verslag nog inspirerender en informatiever te schrijven.

Speciale aandacht voor starters

Tot op heden brengen de meeste zorgorganisaties geen duurzaamheidsverslag uit. Een belangrijk doel van de Challenge is daar verandering in te brengen. Dit past bij de Green Deal Duurzame Zorg en internationale ontwikkelingen zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) waarin duurzaamheidsverslaglegging randvoorwaarde is voor alle grote organisaties.

Draaiboek Rapporteren over duurzaamheid

Het Draaiboek Rapporteren over duurzaamheid, MPZ, 2023 van de MPZ-werkgroep Verslaglegging is behulpzaam voor starters. We raden aan dit erbij te pakken en goed te lezen.

Aanmelden voor de Challenge

Geef je op als deelnemer voor de challenge.

Categorieën voor onderscheidingen
De categorieën waarin duurzaamheidsverslagen een onderscheiding van MPZ kunnen ontvangen:

 1. Goede nieuwkomers care
 2. Goede nieuwkomers cure
 3. Meest inspirerend en informatief jaarverslag care
 4. Meest inspirerend en informatief jaarverslag cure
 5. Uitblinker per elk van de volgende thema’s:

 • Circulair
 • CO2-footprint en klimaatneutraal
 • Strategie voor duurzaamheid
 • Verminderen blootstelling gevaarlijke stoffen
 • Terugdringen medicijnenverbruik
 • Samenwerking met de omgeving

In categorie 5 wordt een onderdeel van het verslag als uitblinker beoordeeld.

Inzending en beoordeling

Tot wanneer kun je je duurzaamheidsverslag inzenden voor de challenge? Uiterlijk maandag 2 september 2024 tot 24.00 uur, per e-mail ontvangen door MPZ op info@milieuplatformzorg.nl.

Met een groep leden uit de MPZ-werkgroep Verslaglegging worden de ontvangen verslagen beoordeeld. Starters worden apart beoordeeld van gevorderden.

MPZ en de beoordelaars gaan vertrouwelijk om met de beoordeling van de verslagen. Alleen de uitslag van goede verslagen wordt openbaar. Over de uitkomst kan na afloop niet worden gecorrespondeerd.

Presentaties op MPZ-ledendag 21 november 2024

De auteurs van onderscheiden verslagen wordt gevraagd op de ledendag van MPZ een toelichting te geven over hoe het proces van opstellen verslag verliep en wat de tips, de do’s en do’nts zijn voor zorgorganisaties.

Tips voor het schrijven van een verslag

Bekijk het Draaiboek Rapporteren over duurzaamheid, MPZ, 2023 van MPZ-Werkgroep Verslaglegging.

Waar wordt het verslag op beoordeeld?
Bij de beoordeling van de duurzaamheidsverslagen wordt o.a. op het volgende gelet:

 • Enthousiast voorwoord door de directie of lid Raad van Bestuur.
 • Beschrijving hoe het verbeteren van duurzaamheidsprestaties is belegd binnen de organisatie, van het bestuur tot de werkvloer.
 • SMART doelstellingen op duurzaamheid waarbij wordt aangesloten op de thema’s en KPI’s in de Milieuthermometer Zorg en de Green Deal Duurzame Zorg 3.0.
 • Vergelijking van prestaties op duurzaamheid (KPI’s) met de scores van branchegenoten.
 • Geef aan als er aan beleid wordt gewerkt, dat levert een deel van de punten op.
 • Aandacht voor medewerkers en patiënten/bewoners in het verslag. Zij vormen de zorginstelling, niet de muren en afvalbakken. 
 • Kort verslag, getallen zo veel mogelijk in grafieken verwerkt, uitgebreide data zoveel mogelijk naar bijlagen.

Na inschrijving voor de challenge ontvangen deelnemers de puntentelling voor de beoordeling.

Vragen over deze challenge?

Mail je vragen naar Marlies Peschier