Challenge Duurzaamheidsverslag voor zorgorganisaties

04-03-2024 (update: 04-04-2024)

Milieu Platform Zorgsector roept intramurale zorginstellingen op deel te nemen aan de Challenge Duurzaamheidsverslag. De Challenge richt zich op twee doelgroepen zorgorganisaties:

 • Starters, hun challenge is om dit jaar een eerste duurzaamheidsverslag te schrijven!
 • Zorginstellingen die al jaren duurzaamheidsverslagen schrijven, hun challenge is om hun verslag nog inspirerender en informatiever te schrijven.

Speciale aandacht voor starters
Tot op heden brengen de meeste zorgorganisaties geen duurzaamheidsverslag uit. Een belangrijk doel van de Challenge is daar verandering in te brengen. Dit past bij de Green Deal Duurzame Zorg en internationale ontwikkelingen zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) waarin duurzaamheidsverslaglegging randvoorwaarde is voor alle grote organisaties.

Om de starters te ondersteunen organiseert MPZ op donderdag 16 mei (14.00-15.00 uur) een webinar over de challenge. Tijdens het webinar krijg je meer informatie over de challenge, delen we aandachtspunten en kun je vragen stellen. Je kunt je hier aanmelden voor het webinar. Ook het Draaiboek Rapporteren over duurzaamheid, MPZ, 2023 van de MPZ-werkgroep Verslaglegging is behulpzaam voor starters. We raden aan dit erbij te pakken en goed te lezen.

Aanmelden voor de Challenge
Geef je op als deelnemer voor de challenge. Op de MPZ-ledendag op 25 april geven we de deelnemers een extra moment van aandacht.

Categorieën voor onderscheidingen
De categorieën waarin duurzaamheidsverslagen een onderscheiding van MPZ kunnen ontvangen:

 1. Goede nieuwkomers care
 2. Goede nieuwkomers cure
 3. Meest inspirerend en informatief jaarverslag care
 4. Meest inspirerend en informatief jaarverslag cure
 5. Uitblinker per elk van de volgende thema’s:

 • Circulair
 • CO2-footprint en klimaatneutraal
 • Strategie voor duurzaamheid
 • Verminderen blootstelling gevaarlijke stoffen
 • Terugdringen medicijnenverbruik
 • Samenwerking met de omgeving

In categorie 5 wordt een onderdeel van het verslag als uitblinker beoordeeld.

Inzending en beoordeling
Tot wanneer kun je inzenden voor de Challenge? Uiterlijk maandag 2 september 2024 tot 24.00 uur, per e-mail ontvangen door MPZ op info@milieuplatformzorg.nl.

Met een groep leden uit de MPZ-werkgroep Verslaglegging worden de ontvangen verslagen beoordeeld. MPZ en de beoordelaars gaan vertrouwelijk om met de beoordeling van de verslagen. Alleen de uitslag van goede verslagen wordt openbaar. Over de uitkomst kan na afloop niet worden gecorrespondeerd.

Presentaties op MPZ-ledendag 21 november 2024
De auteurs van onderscheiden verslagen wordt gevraagd op de ledendag van MPZ een toelichting te geven over hoe het proces van opstellen verslag verliep en wat de tips, de do’s en do’nts zijn voor zorgorganisaties.

Tips voor het schrijven van een verslag
Bekijk het Draaiboek Rapporteren over duurzaamheid, MPZ, 2023 van MPZ-Werkgroep Verslaglegging.

Aanvullende tips:

 • Maak helder voor wie en waarom je het verslag schrijft. Het verslag is een kans om directies, Raden van Bestuur en Raden van Toezicht te informeren en inspireren voor duurzaamheid in de instelling.
 • Geef de ambitie, doelstellingen en beleid of het ontbreken daarvan helder aan op duurzaamheidsgebied. Dat maakt het verslag interessant om te lezen. Meldt tevens de successen die de doelen in beeld brengen of de tegenslagen die maken dat doelstellingen niet haalbaar zijn.
 • Geef medewerkers en patiënten/bewoners een plaats in het verslag. Zij vormen de zorginstelling, niet de muren en afvalbakken.
 • Maak een vergelijking met de sector, om je succes te duiden, bijvoorbeeld met indicatoren (benchmark).

Waar wordt het verslag op beoordeeld?
Bij de beoordeling van de duurzaamheidsverslagen wordt het volgende extra gelet:

 • Publicatie goed vindbaar op de eigen website
 • Enthousiast voorwoord door de directie of lid rvb
 • SMART doelstellingen op duurzaamheid
 • Een link met de Green Deal Duurzame Zorg 3.0
 • Kort verslag, details zoveel mogelijk naar bijlagen
 • Nuttige indicatoren om op te sturen en ook bruikbaar voor andere zorginstellingen zoals bijvoorbeeld het (doel voor het) energieverbruik per m2 vloeroppervlak.

Vragen over deze challenge?
Mail je vragen naar Marlies Peschier