Co-workingspace Limburg gestart

24-02-2023

De co-workingspace care is een plek waar MPZ-leden andere MVO-/duurzaamheidsmanagers uit de langdurige zorg elkaar ontmoeten en tegelijkertijd het eigen werk doen. De focus ligt op de operationele, organisatorische en strategische positie van de ‘duurzaamheidsmanager’ binnen de care. Eens per kwartaal vindt er een co-workingspace plaats.
Voor deelnemers van zorgorganisaties in Limburg is de lange reistijd een obstakel om niet consequent aan te sluiten bij de landelijke co-workingspace. Daarom is op initiatief van Marian Maaskant (Cicero Zorggroep) en Daniëlle van de Laar (Land van Horne) behoefte gepeild aan een Limburgse variant. Deze behoefte is er, maar niet in plaats van de landelijke co-workingsspace. Om deze reden vinden de Limburgse bijeenkomsten precies een week na de landelijke bijeenkomsten plaats.

Uitwisselen groene initiatieven
Doel van de Limburgse bijeenkomst is het delen van successen en beleidsdocumenten, ideeën gezamenlijk uitwerken en vooral de groene initiatieven goed verspreiden.
Data voor 2023 zijn 5 april, 5 juli, 4 oktober en 6 december. Bij de eerstvolgende bijeenkomst op 5 april is de groep te gast bij Marian op locatie Ave Maria van Cicero Zorggroep. Aanmelden voor de Limburgse bijeenkomst kan bij Daniëlle van de Laar.