CO2 impact van inkoop door care in beeld

23-04-2019


Het verminderen van de klimaatimpact is één van de pijlers van de Green Deal Duurzame zorg die partijen uit de zorg, overheid en het bedrijfsleven hebben gesloten. Welke producten en diensten leveren de grootste bijdrage aan de totale klimaatimpact van zorginstellingen? Dit inzicht versnelt het werken aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering in de zorg. Stichting Stimular heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en in samenwerking met Milieuplatform Zorgsector (MPZ) de klimaatimpact van care-instellingen in kaart gebracht.

Stimular heeft bij twee care-instellingen, een voor gehandicaptenzorg en een voor ouderenzorg, de totale klimaatimpact van 19 productcategorieën in kaart gebracht. De scope 1 plus 2 emissies (van eigen installaties en eigen voertuigen plus de emissies van energiecentrales en zakelijke reizen) worden door veel zorginstellingen al gemeten. Uit het onderzoek blijkt dat de totale klimaatimpact ongeveer twee keer zo groot is als de scope 1 plus 2 impact van een care-instelling. Bij beide care-instellingen komen vijf categorieën met de grootste klimaatimpact naar voren: elektriciteitsverbruik, gasverbruik, voeding, huisvesting en woon-werkverkeer. De impact van eigen vervoer, zakelijke reizen en taxivervoer is relatief klein bij care-instellingen en ondergebracht in de ‘rest’-categorie van emissies. In deze restcategorie zit ook de impact van drinkwater, kantoorartikelen en kantoormeubilair, ICT-apparatuur, elektrische apparatuur, textiel en wasgoed, disposables, incontinentiematerialen, geneesmiddelen, schoonmaak en afvalverwerking.

Het onderzoek biedt care-instellingen duidelijke prioriteiten om te werken aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Voor de productcategorieën met de meeste klimaatimpact zijn aanbevelingen geformuleerd om de CO2-uitstoot te reduceren. MPZ brengt de resultaten van het onderzoek onder de aandacht bij care-instellingen tijdens de ledendag in april.

Het onderzoek is gefinancierd vanuit de klimaatenveloppe; extra geld dat de Rijksoverheid onder andere beschikbaar stelt om via publieke inkoop een impuls te geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Klimaatimpact productgroepen care t.b.v. duurzaam inkopen, 2019, Stimular