25-07-2019

De MPZ CO2 Reductietool Zorg is online!

MPZ heeft een handleiding gemaakt om individuele zorgorganisaties te ondersteunen bij het maken van hun eigen ‘routekaart CO2 reductie bij zorgvastgoed’. Onderdeel van de handleiding is een Excel-bestand, een instrument dat je kan gebruiken om de effecten van het duurzaamheidsbeleid inzichtelijk te maken.

Doel van de tool
Met de tool wil MPZ zorginstellingen helpen om aan de slag te gaan (of door te gaan) met de energietransitie. Zorgorganisaties moeten en willen steeds meer zelf aan de slag met concrete maatregelen voor verduurzaming. Ook het Klimaatakkoord noemt die verplichting; alle maatschappelijke organisaties moeten eind 2020 kunnen laten zien hoe ze werken aan de energietransitie.

Of je het nu vorm geeft in een LTHP, MJOP of in een nieuw Meerjarig Duurzaamheidsplan maakt niet zoveel uit; het gaat om het inzichtelijk maken van de maatregelen. Wat moet je daarvoor in welk jaar investeren en wat levert het aan besparing en CO2 reductie op? Doelstellingen daarbij zijn in lijn met het klimaatakkoord: 49% CO2 uitstoot reductie in 2030 en 95% in 2050.

Kenniscentrum
Voor veel zorgorganisaties is het maken van zo’n individuele routekaart niet eenvoudig. De handleiding en de daarbij behorende Exceltool zullen je op weg helpen. MPZ en de brancheorganisaties gaan dit najaar hun leden ondersteunen bij het maken van zo’n routekaart voor jouw organisatie (het mag op portfolio-niveau).

In het najaar gaan we bijeenkomsten organiseren om uitleg te geven en gezamenlijk het gesprek over verduurzaming en energiebesparing aan te gaan. Deze bijeenkomsten organiseren we in het kader van een door de overheid nieuw op te richten kenniscentrum om de zorgsector te faciliteren. Na de zomervakanties volgt hier meer informatie over.

Uitgangspunten van de tool:

De wettelijk erkende maatregelen op korte termijn doorvoeren;
Gebouwen verduurzamen met alle maatregelen die zichzelf binnen 10 jaar terugverdienen;
Nieuwbouwplannen en grote renovaties duurzaam aanpakken, volgens de nieuwste inzichten.

Feedback op de tool, de kengetallen en de functionaliteit is nodig voor verdere finetuning en optimalisatie van de tool. Stuur het op naar MPZ

De handleiding en de tool zijn te downloaden via de MPZ website. Iedere zorginstelling kan de tool kosteloos en onbeperkt gebruiken.