Hergebruik single use medische hulpmiddelen kan onder voorwaarden

Tijdens een crisis, zoals de COVID-19-pandemie, kan snel een tekort ontstaan aan bepaalde medische hulpmiddelen. Hergebruik van middelen die eigenlijk bedoeld zijn voor eenmalig gebruik kan dan een noodzakelijke optie worden.

18 juni 2020

Zorginstellingen, gebruikers en andere betrokken partijen hebben behoefte aan richtlijnen als zij voor deze keuze komen te staan. Daarom heeft NEN een document, NEN-spec 3, gepubliceerd met te volgen stappen en aanbevelingen. Het document is vrij beschikbaar bij NEN.

Medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik, ook wel single use medische hulpmiddelen genoemd, zijn gemaakt om direct na gebruik weg te gooien. Toch kan het door landelijke of wereldwijde tekorten plotseling nodig zijn om deze medische hulpmiddelen te hergebruiken.

NEN-spec 3 ‘Medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik – Richtlijn voor hergebruik tijdens COVID-19’ beschrijft de stappen die moeten worden doorlopen om tot een weloverwogen beslissing te komen.

Inhoud

Een multidisciplinair team is noodzakelijk voor het doorlopen van de verschillende stappen, net als het goed documenteren van het volledige proces (dossiervorming) inclusief beslismomenten en overwegingen daarbij.

De NEN-spec 3 gaat in op:
- noodzaak herverwerking en hergebruik
- verzamelen van informatie over herverwerking medische hulpmiddelen
- minimale eisen voor een medisch hulpmiddel
- inventariseren van mogelijke herverwerkingsmethoden
- selectie van meest geschikte herverwerkingsmethode(n)
- uitvoeren van testen op productkwaliteit en productveiligheid
- risicoanalyse
- mogelijke randvoorwaarden voor hergebruik
- besluitvorming over uitvoeren herverwerking en overgaan tot hergebruik
- logistieke aspecten en traceerbaarheid
- informatievoorziening over herverwerking en hergebruik
- incidenten

Wat is een NEN-spec?

Met behulp van het normalisatienetwerk draagt NEN graag bij aan het snel op gang brengen van de samenleving en economie. Een NEN-spec biedt een snelle en praktische oplossing voor een specifieke behoefte van de maatschappij.

Een NEN-spec is een nieuwe vorm van vastgelegde afspraken. Het komt tot stand via een zogenaamde ‘fast track’ procedure. Hiermee kunnen, voor en door de markt, binnen enkele weken breed gedragen afspraken en richtlijnen worden opgesteld. Een NEN-spec heeft geen verplichtend karakter, is maximaal zes maanden geldig en wordt geactualiseerd als nieuwe inzichten of ontwikkelingen daarom vragen.

De NEN-spec 3 voor medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik is opgesteld door een taskforce bestaande uit afgevaardigden van meerdere NEN-normcommissies, marktpartijen en experts.

Rol van NEN

NEN faciliteert, als onafhankelijke partij, de totstandkoming van breed gedragen afspraken en brengt marktpartijen en experts samen om die afspraken vast te leggen. Voor medische hulpmiddelen en andere onderwerpen in de zorg, beheert NEN normen waarbij inhoudelijke experts betrokken zijn. Daarnaast is NEN onderdeel van het internationale normalisatienetwerk waarin collega-instituten samen met markpartijen bezig zijn met hetzelfde vraagstuk en worden oplossingen wereldwijd gedeeld.

Downloaden

De NEN-spec ‘Medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik – Richtlijn voor hergebruik tijdens COVID-19’ kan, na het aanmaken van een account, kosteloos worden gedownload in NEN.
richtlijn downloaden

Meer informatie

Meer weten over de rol van NEN en de oplossingen die we bieden in deze uitzonderlijke periode van COVID-19? Kijk op de webpagina nen.nl/covid19

Meer informatie over deze NEN-spec? Neem dan contact op met de klantenservice, e-mail klantenservice@nen.nl.