Duurzaam BovenIJ gaat koelen met kanaalwater

maandag 22 maart 2021


Dit voorjaar is het zo ver; dan gaat het BovenIJ het water uit het Noordhollandsch Kanaal gebruiken om het ziekenhuis te koelen; een innovatieve, milieuvriendelijke en energiezuinige techniek.

Duikers maakten met een innovatieve las- en snijmethode een opening in de damwand onder de waterspiegel van het Noordhollandsch Kanaal. Daarmee is het eerste deel van de verbinding gelegd tussen het kanaal en het ziekenhuis. Willy Frits, teamhoofd Algemene techniek van het BovenIJ: ‘In de komende maanden wordt een gesloten systeem aangelegd waar het kanaalwater doorheen stroomt. Het gesloten systeem wordt langs een warmtewisselaar geleid zodat we gebruik kunnen maken van de temperatuur die het kanaalwater afgeeft.’

Kanaalwater in plaats van koelmachines

Willy Frits: ‘Voor het koelen van ons binnenklimaat gebruiken we nu nog koelmachines en een koeltoren. Deze apparatuur hoeven we straks veel minder in te zetten. We mogen het kanaalwater gebruiken op voorwaarde dat de watertemperatuur niet hoger is dan 28 graden Celsius als het water weer terug stroomt naar het kanaal. Deze voorwaarde is gesteld door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en daar houden we ons aan. In de zomer kan de temperatuur van het oppervlaktewater oplopen waardoor we deze duurzame koeltechniek niet kunnen gebruiken; in die situatie stoppen we met het kanaalkoelen en maken we tijdelijk gebruik van de koelmachines tot de watertemperatuur is gezakt.’

Sterke vermindering van de uitstoot van CO2

Gebruikmaken van de temperatuur van oppervlaktewater is een milieuvriendelijke en energiezuinige techniek om lucht te koelen. We kunnen hiermee onze jaarlijkse CO2-uitstoot met 208 ton verminderen, vergelijkbaar met de uitstoot van 25 huishoudens. Minder vaak koelmachines inzetten betekent bovendien dat er minder schadelijke koelmiddelen vrijkomen die cfk’s bevatten. In 2018 stapte het BovenIJ al over op stadswarmte. Willy Frits: ‘Dat betekende toen al een forse vermindering van onze CO2-uitstoot met 21 procent. Door de overstap op stadswarmte en het gebruikmaken van oppervlaktewater verminderen we onze CO2-uitstoot nu met maar liefst 26,5 procent.’

Routekaart naar duurzame zorg

Terugdringen van de CO2-uitstoot is één van de klimaatdoelstellingen die het BovenIJ wil realiseren; naast circulair werken, verminderen van medicijnresten in afvalwater en onze inzet voor een gezondheid bevorderende leef- en verblijfomgeving. ‘Het BovenIJ wil zorgvuldige en duurzame keuzes kunnen maken als er investeringen gedaan,’ vertelt Arch Prins, bedrijfskundig manager facilitair bedrijf. ‘Bij alle kapitaalkrachtige investeringen onderzoeken we daarom of er gekozen kan worden voor duurzamere technieken, of apparatuur ook energiezuinig is of bijdraagt aan een circulaire bedrijfsvoering.’